“Zilele Europene ale Patrimoniului”: Tecuci – istorie şi arhitectură

Muzeul Mixt împreună cu Protoeria Tecuci au desfăşurat în acest an o masă rotundă având ca temă „Tecuciului- istorie şi arhitectură”, acţine ce s-a desfăşurat în data de 17 septembrie. La evenimentul ce s-a desfăşurat sub egida „Zilelor Europene ale Patrimoniului” au luat parte preotul Protopop Gheorghe Joghiu, preoţi din localităţile limitrofe, reprezentanţii ai diferitelor instituţii de cultură din municipiul Tecuci, Primăriei şi a altor instituţii locale.

Programul manifestărilor a fost început de profesorul Ovidiu Vrabie de la Şcoala nr.1 „Anghel Rugina”, care a făcut o prezentare a situl-ui de la Rareş, respectiv rezervaţia paleontologică, care s-a bucurat de un renume, întrucât aici au fost descoperite la suprafaţă foile, frag,emte de os, de o mare importanţă arheologică.

În această rezervaţie, în luna martie a anului 2009 a fost găsit un melc la o distanţă de 5,70 m sub pământ, prezentând o vechime de 100 mii ani vechime. Profesorul Ovidiu Vrabie a declarat: „Situl se află într-o situaţie grea, deoarece zona s-a aflat o bună perioadă de timp sub gunoi, acesta a fost luat de acolo, distrugându-se malurile. Acestea s-au surpat, ăn ziua de azi doar pe versanţii de nord şi est mai există o slabă posibilitate să se mai descopere ceva. Să încercăm să salvăm din acest sit ce se mai poate”. Situaţia a fost prezentată şi fotografiată şi se putea observa foarte clar diferenţele dintre anul 2009 şi aceea a anului 2010.

Evenimentul a continuat prin prezentarea de către profesorul Doru Parascan a Tecuciului vechi în cele mai frumoase ipostaze fotografice. Colecţia extraordinară pe care o deţine a impresionat pe toţi cei aflaţi în sală, deoarece a prezentat cele mai frumoase clădiri, de patrimoniu sau nu, atât în ipostaza veche, cât şi în cea nouă. Au fost aduse în prim plan pentru câteva momente vremurile apuse ale vechiului oraş. Multe dintre aceste clădiri îşi păstrează încă forma şi structura arheologică, dar este necesară renovarea acestora, deoarece vremea şi timpul şi-au pus amprenta serios.


O altă discuţie s-a purtat pe tema situl-ui arheologic Poiana (Piroboridava), de către profesorul Paul Ciubotaru, din cadrul Muyeului Mixt Tecuci. De asemeni, preoţii parohiilor comunelor Lieşti, Movileni, Corod şi „Sf. Ilie” Tecuci, au adus la cunoştinţă celor prezenţi despre descoperirilor pe care le-au făcut locuitorii din parohiile acestora, descoperiri ce au constat în găsirea de monede vechi, piese din alte secole, cu sau fără valoare numismatică.
Finalul evenimentului s-a încheiat prin lansarea de carte a profesorului Valentin Bodea, care a prezentat în cartea sa monumentele istorice şi arheologice din judeţul Galaţi.