workshop_giurgiu.jpgOficialităţi locale, cadre universitare, studenţi arhitecţi şi reprezentanţi ai mass-mediei locale s-au reunit luni, 5 august 2013, la complexul Tabăra Stejarul de la Pădurea Bălănoaia pentru deschiderea atelierului de lucru cu tema „Reconversie funcţională a Taberei Stejarul în centru social pentru bătrâni”.
Proiectul este organizat de Primăria Municipiului Giurgiu în parteneriat cu Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu” din Bucureşti în scopul selectării celor mai bune idei pentru transformarea Taberei Stejarul în centru social pentru bătrâni.

Perioada de desfăşurare a workshop-ul este 5-9 august. Cei 24 de studenţi arhitecţi înscrişi la concursul de idei, îndrumaţi de patru cadre universitare, vor elabora proiecte pe această temă pe care le vor susţine public în data de 9 august, începând cu ora 14,00. Cele mai bune soluţii, votate de un juriu format din zece membri, vor primi premii. Totalitatea proiectelor prezentate la workshop vor sta la baza unui proiect de reconversie, respectiv a temei caietului de sarcini în vederea atribuirii lucrării pentru execuţie, când va fi cazul.

Obiectivul general al proiectului îl constituie diminuarea numărului de vârstnici în situaţii de criză şi a “ bătrânilor străzii”, prin realizarea unui centru de îngrijire care să asigure condiţii decente de trai pentru cel puţin 50 de persoane vârstnice aflate în dificultate.

Edilul şef Nicolae Barbu a explicat celor prezenţi la deschidere că la baza ideii reconversiei funcţionale a Taberei „Stejarul” în centru social pentru bătrâni a stat atât necesitatea asigurării unor condiţii decente de trai persoanelor vârstnice aflate în dificultate, cât şi faptul că profiturile obţinute din activitatea turistică şi de agrement de la complexul Tabăra Stejarul sunt neviabile, fiind încasate venituri la bugetul local doar două luni pe an.