Validarea noilor mandate în consiliul local se va face pe baza propunerii comisiei de validare, prin ordin al prefectului

Senatul a adoptat, în calitate de Cameră decizională, o propunere legislativă conform căreia, ulterior constituirii consiliului local, validarea sau invalidarea unor noi mandate se face pe baza propunerii comisiei de validare, prin ordin al prefectului. Conform propunerii, adoptată cu 76 voturi pentru, două abţineri şi 33 împotrivă, ordinul prefectului se va emite în termen de două zile de la data înregistrării propunerii comisiei de validare.

De asemenea, potrivit propunerii, care modifică Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, “şedinţele consiliului local se desfăşoară legal în prezenţa majorităţii consilierilor locali în funcţie, cu excepţia situaţiei în care în şedinţa respectivă se propune şi validarea sau invalidarea unui sau a unor consilieri locali noi, dacă validarea ar asigura prezenţa majorităţii consilierilor locali în funcţie“.

O prevedere similară a fost adoptată şi pentru consiliile judeţene.

“Şedinţele consiliului judeţean se desfăşoară legal în prezenţa majorităţii consilierilor judeţeni în funcţie, cu excepţia situaţiei în care în şedinţa respectivă se propune şi validarea unui sau a unor consilieri locali noi, dacă validarea ar asigura prezenţa majorităţii consilierilor judeţeni în funcţie”.

Florina Presadă (USR) a apreciat că propunerea este “inoportună” şi va duce la un “paralelism în proceduri”. “Dacă instituim o procedură paralelă celei deja existente şi care se utilizează deja pentru validarea mandatelor de consilier local, la constituirea consiliului local, nu am face decât să instituim o inegalitate de tratament şi să creăm două categorii de consilieri locale sau judeţeni. (…) Credem că este o lege cu dedicaţie, vorbim despre un caz punctual, cazul unui mandat de consilier judeţean din CJ Bihor, este vorba despre un mandat de consilier PSD. Iată că ajungem să legiferăm aici în Senat, punctual, în favoarea unui partid politic”, a declarat ea.

Ioan Deneş (PSD) a precizat că propunerea legislativă nu vine să reglementeze un caz singular, deoarece există “sute astfel de cazuri”, în care consiliile locale sau cele judeţene se află într-un blocaj. “Un mandat de consilier local sau judeţean este o demnitate reprezentativă. Ca să poţi să fii consilier local sau judeţean, înseamnă că în spatele acelui consilier se află un anumit număr de voturi ale cetăţenilor din comunitatea respectivă. Asta înseamnă că dacă acel mandat nu e validat, un anumit număr de cetăţeni din comunităţile respective nu sunt reprezentaţi în consilii”, a spus el.

Conform expunerii de motive, semnată de Cseke Attila, Korodi Attila (UDMR), Ionuţ Sibinescu, Varujan Vosganian (ALDE), Şerban Nicolae şi Ioan Munteanu (PSD), propunerea vizează rezolvarea blocajelor instituţionale care se produc atât la nivel local, cât şi judeţean din cauza împiedicării validării mandatelor noi ale consilierilor locali şi judeţeni. “În condiţiile actuale, impuse de legea administraţiei publice locale, nu poate fi adoptată hotărârea privind validarea unui nou consilier de pe lista suplimentară a partidului, deoarece şi această hotărâre presupune o majoritate în plen, în condiţiile în care consilierul în cauză nu poate participa la luarea hotărârii. De exemplu, în CJ Bihor, şapte şedinţe ordinare şi extraordinare nu s-au ţinut, deoarece nu a fost întrunit cvorumul legal de şedinţă datorită faptului că mandatul consilierului care trebuia validat ar fi asigurat majoritatea pentru desfăşurarea conform legii a şedinţei”, prevede documentul. AGERPRES