Guvernul a decis prelungirea până la data de 31 decembrie 2016 a valabilităţii licenţelor de traseu şi programul de transport în baza cărora se efectuează servicii regulate de transport de persoane între Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov. Ordonanţa adoptată de Executiv asigură cadrul legal pentru continuarea activităţii de către operatorii economici, în condiţiile în care, potrivit Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti, sunt înregistraţi zilnic circa 110.000 de călători, precizează Executivul.

Autoritatea Metropolitană de Transport Bucureşti nu acordă compensaţii, scutiri de redevenţă sau alte fonduri din surse de stat operatorilor de transport pentru prestarea serviciului de transport public local în zona metropolitană Bucureşti.

”Măsura prelungirii valabilităţii licenţelor de traseu şi programului de transport rutier de persoane între Bucureşti şi localităţile din Ilfov a fost necesară pe de o parte ca urmare a Hotărârii nr. 747 din 18 aprilie 2014, pronunţată de Tribunalul Buzău, prin care s-a dispus suspendarea programelor de transport public de persoane cu autobuzele prin servicii regulate, între unităţile administrativ-teritoriale în zona metropolitană Bucureşti 2014 – 2020. Pe de altă parte, în prezent există pe rolul Curţii de Apel Bucureşti dosarul cu nr. 1027/ 2/ 2014 unde, pe fond, s-a admis acţiunea împotriva A.M.T.B. şi s-a anulat programul de transport al A.M.T.B., sentinţa fiind atacată cu recurs la ÎCCJ în data de 18.02.2015, cauza aflându-se în procedura de filtru. În aceste condiţii, până la judecarea în fond a cauzei, a fost necesară măsura legislativă adoptată astăzi de Guvern, pentru asigurarea în continuare a serviciilor de transport în această zonă, în condiţii de legalitate”, se precizează în comunicatul de presă.

Prin Legea nr. 225/ 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/ 2013 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programelor de transport judeţean a fost stabilită în mod expres valabilitatea programului de transport de persoane prin servicii regulate între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov.

Ulterior, prin Legea nr. 172/ 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/ 2014 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport, în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, valabilitatea licenţelor de traseu şi a programului de transport de persoane prin servicii regulate între Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov a fost prelungită până la data de 31 decembrie 2015. AGERPRES