UrbanWINS lansează un set de instrumente în vederea trecerii la elaborarea unor politici mai eficiente privind deșeurile

Echipa UrbanWINS a lansat setul final de instrumente („toolkit”) intitulat „Un ghid privind utilizarea metabolismului urban și a proceselor participative pentru elaborarea de politici mai eficiente privind deșeurile urbane”.

Documentul încurajează decidenții politici, alți factori de decizie, experții în gestionarea deșeurilor și alte părți interesate să contribuie la îmbunătățirea dezvoltării durabile a orașelor lor prin interpretarea problemelor și a politicilor privind deșeurile într-un mod inovator. Setul de instrumente UrbanWINS este un ghid teoretic și practic pe care utilizatorii îl pot descărca gratuit de pe site-ul_proiectului.

Documentul este împărțit în trei secțiuni. Prima secțiune este compusă dintr-un set de 70 de bune practici care acoperă diferite fluxuri de deșeuri utile orașelor (ex. deșeuri de ambalaje, textile, deșeuri electrice și electronice, uleiuri uzate etc.).

A doua secțiune se concentrează pe metabolismul urban și instrumentele sale de implementare, cum ar fi aplicabilitatea Evaluării Ciclului de Viață –Life Cycle Assesment (LCA) sau indicatorii metabolismului urban.

A treia secțiune evidențiază procesele și tehnicile de implicare a părților interesate. Obiectivul acestui capitol este de a arăta cum pot fi demarate mecanismele participative, astfel încât părțile interesate să poată fi implicate în  luarea în comun a deciziilor privind o mai bună prevenire și gestionare a deșeurilor. Scopul final al setului de instrumente UrbanWINS este de a prezenta abordarea urmată de cele opt orașe pilot implicate în proiect și de a stimula replicarea acesteia în alte orașe și localități din Europa. Autoritățile locale și cercetătorii pot, de asemenea, iniția acest proces pornind de la rezultatele obținute.

Cremona, Albano Laziale, Torino și Pomezia (Italia), București (România), Leiria (Portugalia) și Manresa și Sabadell (Spania) și-au împărtășit experiențele, ca participanți la proiect, în scopul realizării acestui set de instrumente. Recomandările lor fac, de asemenea, parte din toolkit, astfel încât alte orașe să poată învăța despre provocările pe care trebuie să le depășească.

 

Informații generale

UrbanWINS este un proiect de trei ani care a început în luna iunie 2016 și este finanțat de Programul de Cercetare și Inovare al Uniunii Europene Orizont 2020. Pe perioada derulării lui, proiectul a analizat modul în care orașele consumă resurse și produse, precum și modul în care acestea elimină deșeurile generate, în vederea dezvoltării și testării de planuri și soluții eco-inovatoare care vizează o mai bună prevenire și gestionare a deșeurilor. Abordarea participativă a constituit o valoare adăugată a proiectului UrbanWINS, prin luarea în considerare a viziunii tuturor actorilor relevanți pentru generarea și gestionarea deșeurilor la nivel urban.

Puteți viziona videoclipul final al proiectului aici și afla care sunt toate acțiunile pilot implementate de cele opt orașe europene implicate în UrbanWINS.