UNCJR solicită Ministerului Muncii să aloce fonduri pentru echipamente de protecţie necesare DGASPC-urilor

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR) solicită Ministerului Muncii să aloce fonduri pentru achiziţionarea de echipamente şi materiale de protecţie care să fie distribuite Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) din toată ţara, potrivit unui comunicat de presă semnat de preşedintele UNCJR, Marian Oprişan.

“La acest moment DGASPC-urile se confruntă cu o lipsă acută de materiale igienico-sanitare şi echipamente de protecţie, iar în contextul în care aceste instituţii nu sunt asimilate instituţiilor sanitare, UNCJR solicită Ministerului Muncii ca în regim de maximă urgenţă, prin Oficiul Naţional pentru Achiziţii Centralizate (ONAC), să se dispună achiziţionarea din fonduri alocate de la bugetul de stat, în sistem centralizat, de echipamente şi materiale de protecţie (mănuşi de unică folosinţă, măşti, termometre, spirt, dezinfectant biocid/virucide etc.), care să fie distribuite către DGASPC-uri, conform necesarelor întocmite de către acestea. În situaţia în care procedurile de achiziţie centralizată vor fi apreciate ca greoaie sau ineficiente sub aspectul asigurării tuturor tipurilor de materiale necesare protecţiei, UNCJR solicită alocarea din fondul de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului a sumelor necesare achiziţionării acestora”, se arată în comunicatul de presă.

În data de 31 martie, Marian Oprişan, în calitate de preşedinte al UNCJR, a solicitat Guvernului să ia măsuri urgente pentru funcţionarea DGASPC-urilor, în contextul epidemiei cu coronavirus. “Am solicitat public cele 11 măsuri, pentru că la acest moment toate DGASPC-urile sunt obligate sa asigure continuitatea acordării de servicii sociale de tip rezidenţial şi familial, destinate copilului, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi şi victimelor violenţei domestice, cu implicarea tuturor resurselor umane şi materiale existente (medicamente, hrană, materiale de igienă şi dezinfectanţi) în scopul asigurării nevoilor individuale şi protecţiei beneficiarilor, iar consiliile judeţene nu au resursele financiare necesare, ca urmare a subfinanţării serviciilor sociale”, a  subliniat Marian Oprişan.

Potrivit acestuia, în urma discuţiilor purtate, s-a convenit ca UNCJR să transmită Ministerului Muncii necesarul de materiale igienico-sanitare şi de echipamente de protecţie din cadrul DGASPCurilor.  Oprişan a solicitat Ministerului Muncii măsuri urgente pentru protejarea persoanelor aflate în risc social.

“Atragem atenţia asupra obligaţiei statului român, prin structurile sale executive centrale, de a asigura printr-o finanţare judicioasă funcţionalitatea centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap, susţinerea căminelor pentru persoane vârstnice, a copiilor instituţionalizaţi, a copiilor aflaţi în plasament la asistenţi maternali, a asistenţilor maternali care sunt salariaţi ai instituţiilor de asistenţă socială, al căror număr este în continuă dinamică, în sensul majorării acestora. Aşadar, într-un termen cât mai scurt posibil, UNCJR aşteaptă răspunsul Ministerului Muncii la solicitările transmise de către DGASPC-uri pentru a se putea lua cele mai urgente măsuri pentru protejarea persoanelor aflate întrun risc social ridicat, astfel încât sănătatea şi viaţa acestora să nu fie puse în pericol”, a precizat Oprişan. AGERPRES