Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România a făcut un apel către premierul Florin Cîţu, solicitându-i ca rectificarea bugetară să nu afecteze finanţarea sistemului de protecţie a copilului, a centrelor pentru persoanele cu handicap şi a căminelor pentru vârstnici, adăugând că, la nivel naţional, este necesară o suplimentare de aproximativ 1,3 miliarde de lei.

Organizaţia susţine că, faţă de sumele alocate la nivelul judeţelor la începutul anului, se identifică un necesar de suplimentat de 1.280.257.260 de lei: pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului 667.146.460 de lei, pentru susţinerea centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap 522.440.570 de lei, iar pentru susţinerea căminelor pentru persoane vârstnice 90.670.230 de lei.

„La acest moment, Consiliile judeţene se află într-un impas financiar îngrijorător în ceea ce priveşte asigurarea acestor cheltuieli. De asemenea, UNCJR mai atenţionează şi cu privire la finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, mai ales a celor finanţate din fonduri europene a căror cofinanţare trebuie susţinută şi care au ca termen de finalizare sfârşitul anului 2022, a lucrărilor de întreţinere a drumurilor în vederea pregătirii sezonului de iarnă, dar şi a altor cheltuieli, precum cele pentru situaţiile de urgenţă, arieratele spitalelor, activităţile de tineret şi sport ş.a. Este vorba despre acele activităţi finanţate, potrivit legislaţiei, prin bugetul Consiliilor judeţene care au drept sursă de finanţare sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată (TVA) pentru cheltuielile descentralizate de la nivelul judeţelor”, se arată într-un comunicat de presă al UNCJR.

Potrivit organizaţiei, în urma centralizării situaţiei din ţară, reiese necesitatea alocării urgente de fonduri de la bugetul de stat, Consiliile judeţene aflându-se într-un impas financiar „îngrijorător” în ceea ce priveşte finanţarea sistemului de protecţie a copilului, a centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap şi vârstnicilor.

„Fonduri suplimentare sunt necesare deoarece standardele de cost stabilite prin Hotărârea  Guvernului nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, în baza cărora s-a întocmit bugetul pe anul 2021, nu cuprind mai multe cheltuieli”, se explică în comunicat.

Este vorba despre cheltuielile cu materialele igienico-sanitare şi de protecţie achiziţionate în perioada pandemiei, cheltuiala de personal şi de funcţionare pentru mai multe compartimente/servicii ce îşi desfăşoară activitatea pentru copiii aflaţi în comunitate, în centre sau pentru asistenţii maternali profesionişti – compartimentul de adopţii, compartimentul de prevenire a violenţei în familie, serviciul de evaluare complexă a copilului, cel de prevenţie, de intervenţii în situaţii speciale, telefonul copilului, cheltuielile cu indemnizaţia la ieşirea din sistemul de protecţie prevăzute de Legea 272/2004. Totodată, arată UNCJR, nivelul preţurilor de achiziţie publică pentru echiparea copiilor îmbrăcăminte şi încălţăminte pentru toate anotimpurile fac imposibilă încadrarea în limitele minime reglementate de HG 904/2014.

„Sperăm să găsim în continuare în actuala echipă a Guvernului României un partener pentru corectarea lipsei de prevedere a unor cheltuieli în bugetul pe anul 2021 pentru sistemul de protecţie a copilului, a persoanelor cu handicap şi vârstnicilor, dar şi a celorlalte finanţări absolut necesare la nivelul judeţelor”, a declarat preşedintele UNCJR, Adrian-Ioan Veştea, preşedinte CJ Braşov. AGERPRES