Un nou atelier de lucru în cadrul proiectului “Dezvoltarea resurselor umane în învăţământul preşcolar”

Pe 19 decembrie are loc unul dintre atelierele de lucru din cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/61130 cu titlul “Dezvoltarea resurselor umane în învăţământul preşcolar”, implementat de Inspectoratul Școlar Judeţean Dâmboviţa în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, Casa Corpului Didactic Dâmboviţa, S.C. Mondo Consulting & Training SRL şi Reggio Children-Italia.

Atelierul se desfăşoară la Gradinita Nr. 111, Strada Sibiu Nr. 8, Sector 6, Bucureşti. Scopul atelierului este de prezentare a studiilor de caz privind învăţământul preşcolar din România şi a bunelor practici identificate în domeniul învăţământului preşcolar şi anume abordarea Reggio Children.

La acest eveniment participă factori de decizie din învăţământul preşcolar din Municipiul Bucureşti, membri ai echipei de management, reprezentanţi ai conducerii ISJ Dâmboviţa, ai partenerului Mondo Consulting & Training şi ai partenerului transnaţional Reggio Children, lider mondial în învăţământul preşcolar, cu sediul în Italia.

Proiectul “Dezvoltarea resurselor umane în învăţământul preşcolar” are ca scop promovarea transferului de experienţe şi bune practici în ceea ce priveşte dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din învăţământul preşcolar, de la o reţea internaţională acreditată pentru standardele sale înalte de calitate – Reggio Children, către sistemul educaţional din România, şi îmbunătăţirea ofertei de programe de dezvoltare profesională.

Proiectul “DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR” este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 1 “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.3 “Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională”.

Detalii se pot obţine de la următoarele persoane de contact:

Manager de Comunicare: Dr. Iolanda Mihalache (Partener 4 S.C. Mondo Consulting & Training SRL)

Mobil: 0723.358.957

Telefon: 031.425.64.25 Fax: 031.425.64.25

E-mail: office@mondo-consulting.ro

Mirela Mihăescu, Manager transfer bune practici (Beneficiar: ISJ Dâmboviţa).

Mobil: 0728.929.955

Telefon/Fax: 0245.211.891

E-mail: mirela_mihaescu2000@yahoo.com