Consiliul General al Municipiului Bucureşti a aprobat, în şedinţa de pe 15 iulie, proiectul „Casa Turismului”, care îşi propune asigurarea unui spaţiu comun de lucru pentru operatori din industria turistică şi autorităţi într-un imobil de pe Calea Victoriei, ce va fi transmis în administrarea Direcţiei Generale de Arhitectură Peisagistică.

De asemenea, Casa Turismului va fi sediul Organizaţiei de Management a Destinaţiei Turistice Bucureşti, aceasta urmând a fi validată ulterior apariţiei normelor la Legea turismului.

„Se aprobă proiectul ‘Casa Turismului’ în vederea asigurării unui spaţiu comun de lucru şi reprezentativitate pentru confederaţiile/ federaţiile patronale reprezentative, cu activităţi în domeniul turismului, organizaţiile patronale, angajatorii din turism, precum şi alte entităţi relevante, cum ar fi: asociaţii de promovare, asociaţii profesionale, administratori ai ariilor protejate, reprezentanţi din mediul academic, din instituţiile de cercetare-dezvoltare, şcoli de formare profesională în turism, camere de comerţ şi industrie şi alte asemenea entităţi şi autorităţi publice locale care funcţionează potrivit legii pe raza municipiului Bucureşti”, prevede proiectul de hotărâre adoptat.

Potrivit acestuia, se aprobă transmiterea din administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar în cea a Direcţiei Generale de Arhitectură Peisagistică şi Monumente de For Public a spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă situat pe Calea Victoriei nr. 2 pentru derularea proiectului „Casa Turismului”.

„La nivelul municipiului Bucureşti se caută soluţii pentru sprijinirea turismului, care este afectat de criza sanitară generată de coronavirus. Revenirea la normalitate a turismului în Bucureşti nu poate avea loc fără o implicare directă a autorităţilor publice locale şi fără un parteneriat funcţional între acestea şi investitorii în domeniul turismului”, arată raportul de specialitate al proiectului.

Conform sursei citate, Direcţia Generală de Arhitectură Peisagistică şi Monumente de For Public propune, pentru derularea proiectului, trecerea în administrarea sa a spaţiului situat pe Calea Victoriei nr. 2. Acesta este dispus pe S+P+E şi figurează liber în evidenţa AFI. Suprafaţa utilă totală a spaţiului este de 437,88 mp. Spaţiul este proprietatea privată a statului în administrarea AFI.

Potrivit notei de fundamentare care a stat la baza acestui proiect, „Casa Turismului” va asigura spaţiul adecvat întâlnirilor dintre mediul privat şi sectorul public pentru atingerea mai multor obiective, printre care: realizarea politicii şi strategiei pentru promovarea turismului şi coordonarea acţiunilor de implementare a strategiilor de marketing pentru destinaţia Bucureşti; coordonarea între sectorul public şi privat şi alţi jucători în sfera turismului şi în domeniile conexe, cum ar fi promovarea, cultura, protecţia mediului, transporturi; promovarea, punerea în valoare, dezvoltarea şi protejarea patrimoniului natural şi cultural; consiliere în domeniul dezvoltării afacerilor în turism. AGERPRES