Ateliere fără Frontiere și partenerii săi din proiectul Noul București – O capitală a tuturor, Primăria Municipiului București și Primăria Sectorului 3, reamintesc că termenul limită pentru nominalizări și înscrieri în Competiția Parteneriatelor sustenabile pentru un București Social și Solidar este 31 august 2023.

„Ne dorim cât mai multe înscrieri și nominalizări în Competiția Parteneriatelor. Aceste parteneriate arată potențialul nostru de a crea schimbări pozitive și de a inspira și pe alții să se alăture eforturilor de a crea un București Social și Solidar. Încurajăm societatea civilă, autoritățile publice locale și pe simplii cetățeni să continue să înregistreze aplicații care aduc vizibilitate acțiunilor cu impact pozitiv asupra calității vieții bucureștenilor și asupra viitorului nostru comun, până pe 31 august. Fiecare parteneriat inițiativă și acțiune contează și pot inspira și pe alții să contribuie la realizarea unui Nou București – O capitală a tuturor”, declară Ioana Lazăr, Manager Proiect, Ateliere Fără Frontiere.

Joi, 31.08.2023, este ultima zi în care organizațiile neguvernamentale (ONG) din capitală, administrația publică locală (APL) și instituțiile din subordine, reprezentanți ai instituțiilor de învățământ, personalități, jurnaliști sau simpli cetățeni mai pot înscrie sau nominaliza inițiative și parteneriate în una dintre secțiunile competiției:

– Parteneriate APL-ONG pentru dezvoltare locală durabilă în București,

– Parteneriate APL-ONG pentru incluziune socială în București,

– Alte parteneriate APL-ONG din alte domenii relevante pentru dezvoltarea Municipiului București,

– Alte inițiative care contribuie la dezvoltarea Municipiului București (pentru inițiative cetățenești, ale instituțiilor publice, ale instituțiilor de învățământ.

Evaluarea aplicațiilor se va face în perioada următoare, de către un juriu independent care va ține cont de:

  • impactul calitativ și cantitativ al proiectului asupra grupurilor vulnerabile (pentru proiectele cu caracter social) și asupra mediului (pentru proiecte din domeniul protejării mediului și cele din domeniul economiei circulare);
  • prioritizarea obiectivelor și temelor pentru dezvoltarea socială și de mediu a Municipiului București;
  • colaborările/parteneriatele între ONG și autorități locale/instituții publice, ONG-ONG;
  • comunicarea proiectelor către bucureșteni;
  • implicarea părților interesate în realizarea proiectului.

Pentru fiecare secțiunile dedicate parteneriatelor APL-ONG de mediu și sociale vor fi acordate câte 3 premii (premiul 1, premiul 2, premiul 3), iar pentru parteneriatele din alte domenii relevante pentru dezvoltarea Municipiului București, 1 premiu. Suplimentar, va fi decernat un premiu special, Premiul Presei, oferit de către organizatori pentru crearea și creșterea vizibilității în mass-media a subiectelor ce țin de dezvoltarea locală durabilă, incluziunea socială, economia circulară etc. Câștigătorii vor fi anunțați în cadrul GALEI PARTENERIATELOR, care va avea loc în luna septembrie 2023.

Prin acest concurs, organizatorii, Asociația Ateliere Fără Frontiere și partenerii săi Primăria Municipiului București și Primăria Sectorului 3, își propun să aducă în atenția publicului larg inițiative inovatoare și rezultate obținute în domeniile dezvoltării durabile și incluziunii sociale.

Această Competiție este și un prilej pentru confirmarea valorii și a impactului pozitiv al partenerialelor și al colaborării dintre APL și ONG-uri în București.

Mai multe detalii și informații sunt disponibile în Regulamentul competiției și pe site-ul proiectului bucurestisocialsisolidar.ro.