AUTORITATEA CONTRACTANTA: Municipiul Tulcea
Adresa postala: Strada Pacii, nr.20 , Localitatea: Tulcea , Cod postal: 820033 , Romania , Punct(e) de contact: Daniel Pohariu , Tel. 0240519570 , Email: primtl@tim.ro , Fax: 0240517736 , Adresa internet (URL): primaria-tulcea.ro

Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor: Lucrari

Locul principal de executare: Municipiul Tulcea

Clasificare CPV: 45233253-7 – Lucrari de imbracare a trotuarelor

Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice: Nu

Valoarea estimata fara TVA: 403,097 RON

Durata contractului sau termenul pentru finalizare: 8 luni incepand de la data atribuirii contractului

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.04.2008

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 14.04.2008

Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu