AUTORITATEA CONTRACTANTA: Municipiul Cluj-Napoca
Adresa postala: strada Motilor, nr. 3 , Localitatea: Cluj-Napoca , Cod postal: 400001 , Romania , Punct(e) de contact: virgil porutiu , Tel. 0264/591480 , Email: tehnicimobile@primariaclujnapoca.ro , Fax: 0264/431575 , Adresa internet (URL): www.primariaclujnapoca.ro.

Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor: Lucrari

Locul principal de executare: municipiul Cluj-Napoca

Clasificare CPV: 45453000-7 – Lucrari de reparatii generale si de renovare

Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice: Nu

Valoarea estimata fara TVA: 1,750,000 RON

Durata contractului sau termenul pentru finalizare: 3 luni incepand de la data atribuirii contractului

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente:14.04.2008

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 16.04.2008

Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu