AUTORITATEA CONTRACTANTA: ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC ALEXANDRIA
Adresa postala: STR. ION CREANGA, BL.F, ZONA MODERN , Localitatea: Alexandria , Cod postal: 140051 , Romania , Punct(e) de contact: MARIA GOGOI , Tel. 0247/306023 , Email: maria_gogoi@yahoo.com , Fax: 0247/306023.

Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor: Lucrari

Locul principal de executare: Alexandria, str. Cuza-Voda tronson str. Mestesugarilor – str. Dr.Stanca, str. Viitorului, str. 1Mai, str. N.Balcescu

Clasificare CPV: 45233142-6 – Lucrari de reparare a drumurilor

Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice: Nu

Valoarea estimata fara TVA: 2,969,161 RON

Durata contractului sau termenul pentru finalizare: 80 zile incepand de la data atribuirii contractului

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.03.2008

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 27.03.2008

Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu