AUTORITATEA CONTRACTANTA: Orasul Piatra Olt
Adresa postala: str. Florilor, nr. 2, oras Piatra Olt, jud. Olt , Localitatea: Piatra , Cod postal: 235500 , Romania , Punct(e) de contact: Teodor Consito Mioc , Tel. 0249417003 , Email: primariapiatraolt@yahoo.com , Fax: 0249417003 , Adresa internet (URL): www.primariapiatraolt.ro

Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor: Lucrari

Locul principal de executare: Orasul Piatra Olt .

Clasificare CPV: 45233252-0 – Lucrari de imbracare a strazilor

Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice: Nu

Valoarea estimata fara TVA: 927,427.76 RON

Durata contractului sau termenul pentru finalizare: 12 luni incepand de la data atribuirii contractului

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.04.2008

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 05.05.2008

Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu