AUTORITATEA CONTRACTANTA: MUNICIPIUL BARLAD
Adresa postala: STR. 1 DECEMBRIE, NR. 21 , Localitatea: Barlad , Cod postal: 731182 , Romania , Punct(e) de contact: AURELIAN RADUCU , Tel. 0235411760 , Email: raducuaurelian@primariabarlad.ro, raducuaurelian@yahoo.com , Fax: 0235416867 , Adresa internet (URL): www.primariabarlad.ro

Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor: Lucrari

Locul principal de executare: strada Capitan Grigore Ignat, municipiul Barlad,jud. Vaslui

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor: Realizarea unui complex de trei cladiri cu nivel de inaltime parter si o suprafata construita de 670 mp fiecare, precum si realizarea retelelor de utilitati.

Clasificare CPV:
45215214-0 – Case rezidentiale

Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice:
Nu

Valoarea estimata fara TVA: 2,442,103 RON

Durata contractului sau termenul pentru finalizare:
14 luni incepand de la data atribuirii contractului

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.03.2008

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:
20.03.2008

Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu