Licitatie publica: Finaliare lucrari de consolidare, restaurare, amenajare si extindere ateneul Nicolae Balanescu

AUTORITATEA CONTRACTANTA: MUNICIPIUL GIURGIU
Adresa postala: SOSEAUA BUCURESTI NUMARUL 49-51 , Localitatea: Giurgiu , Cod postal: 8375 , Romania , Punct(e) de contact: FLORINA NEGOITA , Tel. 0246213588 , Email: licitatii-contracte@primaria-giurgiu.ro , Fax: 0246213747 , Adresa internet (URL): www.primaria-giurgiu.ro

Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor: Lucrari

Locul principal de executare: Ateneul Nicolae Balanescu

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor: Executarea lucrarilor de finisaje interioare, instalatii electrice, termice si finalizarea lucrarilor de consolidare , restaurarea, amenajare si extindere ateneul Nicolae Balanescu

Clasificare CPV:
45212350-4 – Cladiri de interes istoric sau arhitectural deosebit

Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice:
Nu

Valoarea estimata fara TVA: 8,461,015 RON

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.03.2008

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:
07.04.2008

Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu