Licitatie publica: Dezvoltare si modernizare semaforizare si achizitionarea echipamentelor pentru realizarea sincronizarii circulatiei in intersectii si pe diferite axe de traversare a municipiului Cluj-Napoca

AUTORITATEA CONTRACTANTA: Municipiul Cluj-Napoca
Adresa postala: strada Motilor, nr. 3 , Localitatea: Cluj-Napoca , Cod postal: 400001 , Romania , Punct(e) de contact: virgil porutiu , Tel. 0264/592588 , Email: porutiuv@primariaclujnapoca.ro , Fax: 0264/431575 , Adresa internet (URL): www.primariaclujnapoca.ro.

Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor: Lucrari

Locul principal de executare: municipiul Cluj-Napoca

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor: implementarea managementului de trafic in municipiul Cluj-Napoca prin modernizarea/extinderea sistemului de semaforizare actual

– executia lucrarilor pentru dezvoltare si modernizare semaforizare si achizitionarea echipamentelor pentru realizarea sincronizarii circulatiei in intersectii si pe diferite axe de traversare a municipiului Cluj-Napoca

Clasificare CPV:

45316212-4 – Instalare de semafoare

31623000-9 – Echipament de comanda si control, de siguranta si de semnalizare pentru sosele

45311000-0 – Lucrari de cablare si conexiuni electrice

Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice: Nu

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.03.2008

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 17.03.2008

Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu