AUTORITATEA CONTRACTANTA: MUNICIPIUL BRASOV
Adresa postala: BD. EROILOR NR.8 , Localitatea: Brasov , Cod postal: 500007 , Romania , Punct(e) de contact: DIRECTIA TEHNICA , Tel. +40 268 416550 , In atentia: Adriana Gridean, Dan Mihaileanu , Email: informatic@brasovcity.ro, licitdp@brasovcity.ro, licitdt@brasovcity.ro , Fax: +40 268 473001 , Adresa internet (URL): http://www.brasovcity.ro

Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor: Furnizare

Locul principal de livrare: Municipiul Brasov

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor: Achizitie si montare elemente de mobilier urban (banci, jardiniere, rigle din lemn, suporti biciclete, set sah din beton etc, conform caiet de sarcini)

Clasificare CPV: 28824000-4 – Mobilier urban

Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice: Nu

Valoarea estimata fara TVA: 1,176,471 RON

Durata contractului sau termenul pentru finalizare: 8 luni incepand de la data atribuirii contractului

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.04.2008

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 05.05.2008 10:00

Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu