UDMR a depus un proiect legislativ care prevede mărirea duratei mandatului aleşilor locali la 5 ani

Mai mulţi parlamentari UDMR au depus un proiect de lege privind mărirea duratei mandatului aleşilor locali de la 4 ani la 5 ani, propunându-se ca această prevedere să intre în vigoare începând cu mandatul autorităţilor administraţiei publice locale alese în anul 2020.

Propunerea legislativă modifică în acest sens Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi este semnată de 26 de deputaţi şi senatori UDMR. Potrivit proiectului, mandatele primarilor, consilierilor locali, consilierilor judeţeni, preşedinţilor consiliilor judeţene vor fi de 5 ani.

“Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local. În cazul în care mandatul consiliului local încetează sau încetează calitatea de consilier local, înainte de expirarea duratei normale de 5 ani, încetează de drept şi mandatul viceprimarului, fără nicio altă formalitate”, prevede proiectul.  De asemenea, “durata mandatului preşedintelui şi vicepreşedinţilor consiliului judeţean este egală, de regulă, cu durata mandatului consiliului judeţean. În cazul în care mandatul consiliului judeţean încetează înainte de expirarea duratei normale de 5 ani, încetează de drept şi mandatul vicepreşedinţilor consiliului judeţean, fără nicio altă formalitate”, mai prevede actul normativ.

Prevederile prezentei legi intră în vigoare începând cu mandatul autorităţilor administraţiei publice locale alese în anul 2020, conform proiectului. “Un mandat mai mare al aleşilor locali conferă stabilitate politică, o pavăză faţă de schimbările şi eventualele crize politice manifestate la nivel general şi care interferează cu deciziile de luat la nivel local. De asemenea, sunt amortizate bulversările create de suprapunerea alegerilor, de campanii electorale simultane sau succesive care în cele mai multe cazuri pun administraţiile în situaţii dificile de suspendare a activităţii şi a investiţiilor iniţiate”, precizează iniţiatorii în expunerea de motive a proiectului.

Aceştia menţionează că “experienţa celor trei decenii de administraţie locală relevă faptul că nevoia uriaşă de investiţii locale în România este aproape imposibil de acoperit în mandate de câte 4 ani, acolo unde nevoile de finanţare sunt pe termen lung, iar fondurile europene, modalitatea optimă de finanţare a programelor de dezvoltare locală, sunt supuse unui calendar bugetar de 7 ani”.  “Mandatele de 5 ani pentru consilierii locali, judeţeni, precum şi pentru primari/viceprimari şi preşedinţi/vicepreşedinţi de consilii judeţene ar acoperi astfel nevoia de stabilitate şi de continuitate în deciziile care privesc colectivităţile locale, precum şi derularea în bune condiţii a eventualelor proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile”, mai arată iniţiatorii.

Proiectul a fost depus la Camera Deputaţilor, unde se află în consultare publică. Senatul este Cameră decizională în acest caz. AGERPRES