AUTORITATEA CONTRACTANTA: ORASUL TOPOLOVENI
Adresa postala: STR.CALEA BUCURESTI, NR.111 , Localitatea: Topoloveni , Cod postal: 115500 , Romania , Punct(e) de contact: Daniela Marica , Tel. 0248666259 , Email: topoloveni@yahoo.com , Fax: 0248666469.

Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor: Lucrari

Locul principal de executare: Topoloveni , str. Calea Bucuresti

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor: Reabilitarea termica a 9 blocuri de locuinte constand in : reabilitarea spatiului de intrare in bloc ; inlocuirea tamplariei din lemn cu PVC , izolatie termica cu termosistem si zugraveli , acoperis din tabla cu sarpanta din lemn .

Clasificare CPV:
45321000-3 – Lucrari de izolare termica

Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice: Nu

Valoarea estimata fara TVA: 2,511,848 RON

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.03.2008

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:
24.03.2008

Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
Nu