tuca_asociatii.jpgŢuca Zbârcea & Asociaţii este una dintre cele mai importante firme de avocatură active pe piaţa serviciilor de consultanţă şi singura societate de avocaţi independentă din România cu prezenţă în Spania. De asemenea, firma deţine un sediu secundar în Cluj-Napoca, care funcţionează în asociere cu Nistorescu, Şomlea & Asociaţii, precum şi o reţea de parteneriate în principalele oraşe ale României.

Cu o echipă formată din 90 de avocaţi, oferă servicii de asistenţă juridică în toate domeniile dreptului. Portofoliul de clienţi include numeroase companii naţionale şi multi-naţionale, importante instituţii financiare, precum şi autorităţi publice şi instituţii guvernamentale.

Ţuca Zbârcea & Asociaţii este câştigătoarea premiului „Firma de Avocatură a Anului” în ultimii patru ani şi a fost desemnată de Financial Times drept „Cea mai inovatoare casă de avocatură din Europa Continentală” în 2009. De asemenea, directorul internaţional de specialitate Chambers Europe i-a acordat cea mai importanţă distincţie – premiul „Law Firm of the Year” (Chambers Europe Awards for Excellence 2010) pentru performanţele înregistrate în anul 2009, proiectele semnificative gestionate, evoluţia strategică impresionantă şi excelenţa în relaţia cu clienţii.

Autoritati Publice

Ţuca Zbârcea & Asociaţii acordă servicii de asistenţă juridică autorităţilor din sectorul public într-o gamă largă de proiecte specifice, de la procese complexe de privatizare, la structurarea şi implementarea proiectelor de finanţare, a proiectelor PPP şi concesiune în diverse domenii, precum şi asistenţă şi reprezentare în dosare complexe de arbitraj internaţional.

Echipa firmei deţine o vastă experienţă în reprezentarea intereselor autorităţilor publice, acoperind aspectele legate de realizarea unor rapoarte ample de audit juridic, asistenţă specifică în redactarea şi negocierea de documente.

De asemenea, avocaţii Ţuca Zbârcea & Asociaţii au participat la procesul de privatizare a unor companii naţionale importante, prin asistenţă şi reprezentarea autorităţilor de privatizare, precum şi a investitorilor locali şi internaţionali la pregătirea, negocierea şi finalizarea procesului de privatizare. În egală măsură, clienţii firmei au făcut sau fac parte din alianţe şi consorţii internaţionale, care fie conlucrează cu bănci, instituţii financiare, instituţii de audit şi societăţi de avocaţi internaţionale, fie acţionează independent.

În plus, Ţuca Zbârcea & Asociaţii dispune de o echipă de avocaţi care, alături de consultanţi de specialitate cu experienţă în atragerea de fonduri structurale cu care firma colaborează, poate oferi o gamă variată de servicii suport necesare în vederea pregătirii, obţinerii finanţării şi implementării proiectelor care se doresc a fi (co)finanţate în cadrul programelor amintite, incluzând asistenţă în legătură cu analiza oportunităţilor de finanţare şi a eligibilităţii în cadrul programelor europene, identificarea necesităţilor aferente proiectelor, pregătirea documentelor de fezabilitate şi fundamentare, pregătirea cererilor de finanţare şi a dosarelor aferente, identificarea de oportunităţi de cofinanţare, organizarea sau participarea la proceduri de achiziţii sau contractare de produse, lucrări sau servicii necesare în vederea implementării proiectelor, redactarea oricăror contracte şi documente relevante etc.

Printre serviciile pe care Ţuca Zbârcea & Asociaţii le oferă se numără:

Contracte: redactarea, negocierea, modificarea tuturor tipurilor de contracte, de la contracte civile la contracte comerciale (vânzare-cumpărare, închiriere, leasing, distribuţie, sponsorizare, parteneriat, joint venture, franşiză, împrumut, creditare, mandat, reprezentare, uzufruct, cesiune, construcţie, reparaţii, întreţinere, garanţie, ipotecă, orice tip de contracte colaterale, asigurare, publicitate etc). Elaborarea de opinii juridice referitoare la riscul contractual, termene şi modalităţi de plată, transmiterea dreptului de proprietate, garantarea plăţii preţului, interpretarea clauzelor contractuale etc. Reprezentarea în litigii – anulări contracte comerciale, reziliere contracte leasing, credit, asociere în participaţiune, acţiuni de despăgubire pentru răspundere contractuală sau delictuală.

Parteneriat public-privat (PPP): asistenţă juridică în diverse etape ale procedurii de acordare a contractelor de PPP, precum şi în legătură cu riscurile ridicate de cadrul legislativ aplicabil; redactarea de contracte specifice de PPP; asistenţă la negocierea contractelor de PPP cu autorităţile publice; asistenţă la întocmirea documentaţiei de ofertă; consultanţă acordată autorităţilor publice competente în legătură cu întocmirea studiilor de fezabilitate; asistenţă privind implementarea structurii tranzacţiei.

Concesiuni: consultanţă privind particularităţile cadrului legislativ aplicabil concesiunilor în domenii specifice; asistenţă acordată concesionarilor la pregătirea şi realizarea procedurilor de ofertare; asistenţă acordată investitorilor privaţi la întocmirea documentaţiei de ofertă; redactarea şi negocierea contractelor de concesiune; consultanţă juridică pe durata implementării concesiunii.

Fonduri europene: posibilitatea de a beneficia de finanţare nerambursabilă în cadrul programelor europene reprezintă o oportunitate deopotrivă pentru instituţiile publice şi agenţii economici, într-o perioadă în care accesul la alte surse de finanţare este îngreunat de lipsa generală de lichidităţi, de situaţia dificilă a pieţelor financiare, etc. Echipa de specialişti a firmei poate oferi consultanţă în ceea ce priveşte pregătirea proiectelor şi parcurgerea etapelor necesare obţinerii finanţării, precum şi în vederea implementării proiectului.

Redactarea, modificarea şi revizuirea actelor normative emise într-o varietate de domenii: organizarea şi funcţionarea instituţiilor, privatizare, gaze naturale şi petrol, protecţia copilului, funcţionari publici, comunicaţii, concesiuni, utilităţi publice, reglementări fiscale etc.; asistenţă şi consultanţă pentru autorităţile guvernamentale în vederea implementării noilor acte normative adoptate.

Arbitraj de drept internaţional public: asistenţă acordată autorităţilor statului în proceduri de arbitraj internaţional rezultate din încălcarea diverselor tratate bilaterale privind protecţia reciprocă a investiţiilor (identificarea potenţialelor acţiuni arbitrale; evaluarea şanselor de promovare a unor acţiuni arbitrale în baza dreptului internaţional public; evaluarea gradului de încălcare a legislaţiei naţionale şi/sau evaluarea comportamentului autorităţilor de stat care ar fi putut conduce la încălcarea de către stat a obligaţiilor sale internaţionale; notificarea organismelor internaţionale cu privire la intenţia de a recurge la arbitrajul internaţional; asistenţă pe parcursul procedurilor preliminare de soluţionare; redactarea şi depunerea cererilor arbitrale, strângerea dovezilor, pregătirea declaraţiilor martorilor etc.).

Asistenţă şi reprezentare în litigii: echipa firmei a reprezentat clienţi la toate nivelurile sistemului jurisdicţional românesc, de la tribunalele de primă instanţă până la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi în proceduri speciale în faţa Curţii Constituţionale.

DATE GENERALE

Adresa: Şoseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, America House, Etaj 8, Aripa de Vest, Bucureşti, Sector 1, 011141, România

E-mail: office@tuca.ro

Cifră de afaceri: 22,7 milioane de euro în 2009

Număr de angajaţi: 117

Persoane de contact:

Florentin Ţuca, Avocat asociat coordonator

Gabriel Zbârcea, Avocat asociat coordonator

Afilieri: Baroul Bucureşti, Uniunea Naţională a Barourilor din România, Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România, Camera Naţională a Consilierilor în Proprietate Industrială din România, International Bar Association, MULTILAW, European Employment Lawyers’ Association

Certificări de calitate: ISO 9001:2008