falca_gheorghe_.jpgO parte din trecerile de pietoni din municipiul Arad vor fi dotate cu marcaje tactile, spre a asigura accesibilitatea persoanelor cu deficienţe de vedere, achiziţionarea marcajelor (covoarelor) tactile fiind prevăzută în proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Aradului pe 2015, a declarat primarul municipiului reşedinţă de judeţ, Gheorghe Falcă.

Potrivit edilului, după ce Filiala Arad a Asociaţiei Nevăzătorilor din România a trimis, la solicitarea Primăriei, o listă cuprinzând intersecţiile prioritare pentru adaptarea condiţiilor de circulaţie pietonală a persoanelor cu deficienţe de vedere, astfel încât acestea să poată folosi drumurile publice în siguranţă, s-a stabilit că ar fi necesare minim 200 marcaje tactile, pentru achiziţionarea cărora a fost prevăzută suma de 200.000 de lei.

„Legislaţia în vigoare prevede protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, prevede obligativitatea autorităţilor publice locale de a facilita accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap prin adaptarea trecerilor de pietoni de pe străzile şi drumurile publice, inclusiv montarea de covoare tactile şi montarea unor sisteme de semnalizare sonoră la trecerile cu trafic intens”, a susţinut Gheorghe Falcă.
Prin montarea corectă de marcaje tactile, persoana nevăzătoare este avertizată de apropierea unor zone cu potenţial pericol, cum sunt treptele, scările rulante, traversările, uşile sau al altor obstacole, precum şi schimbările de direcţie.

Marcajele (covoarele) tactile se aplică sub formă de benzi longitudinale şi au un profil special care permite dirijarea bastonului în direcţia care trebuie urmată. Profilul special al covoarelor tactile permite inclusiv urmărirea direcţiei indicate de acestea, prin pantofi cu talpă normală. „De asemenea, în proiectul de buget pe 2015 a fost propusă alocarea a 400.000 de lei pentru achiziţionarea şi montarea de sisteme acustice în intersecţiile cu trafic intens, sisteme care vor asigura semnalizarea sonoră a acestora”, a adăugat Gheorghe Falcă. AGERPRES