Monumentele istorice din Timişoara ar urma să fie evidenţiate prin „cărţi de vizită”, după ce, în perioada 2010 – 2013, primăria municipiului a amplasat un astfel de suport cu însemnele specifice pentru semnalizarea monumentelor istorice pe faţadele a 60 de clădiri monument istoric sau care fac parte din sit sau ansamblu clasat ca atare.

În Lista monumentelor istorice din 2015 figurează 97 de obiective clasate monument istoric, pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara, iar dintre acestea sunt desemnate 71 de clădiri individuale, 22 de ansambluri şi patru situri.

Doar parte dintre aceste clădiri, individuale monument, situri sau clădiri parte din situri, din pieţele principale din Cetate sau din ansamblul urban Fabric sunt semnalizate conform legislaţiei specifice, la iniţiative diferite ale primăriei sau Direcţiei Judeţene pentru Cultură Timiş. Ne dorim să încheiem acest proces de semnalizare a monumentelor istorice. Fiecare clădire care îşi onorează locul, prin oamenii care au ridicat-o şi locuit-o, prin calităţile istorice şi arhitecturale, să o facem cunoscută ca atare, să-şi aibă propria carte de vizită”, a declarat, luni, primarul Dominic Fritz.

De la începutul anului au fost inventariate toate suporturile pentru semnalizarea monumentelor istorice deja amplasate şi au fost notificaţi proprietarii imobilelor acolo unde aceste nu mai erau prezente conform evidenţelor deţinute de primărie, pentru reamplasare, acolo unde este cazul. Posibilitatea de reamplasare a unei noi plăcuţe de către Primăria Timişoara va fi analizată doar în cazul în care plăcuţa de semnalizare a fost furată şi contravaloarea suportului nu a putut fi recuperată, dar şi în funcţie de resursele financiare disponibile. În acest caz, proprietarul trebuie să facă dovada sesizării către poliţie şi a respectării obligaţiilor ce-i revin.

Conform regulamentului propus, Primăria, în colaborare cu Direcţia Judeţeană pentru Cultură Timiş, va stabili numărul maxim de clădiri care pot fi semnalizate anual, prioritizarea clădirilor ce urmează să fie semnalizate şi se vor stabili responsabilităţile pentru realizarea conţinutului de informaţie şi a designului suportului care conţine elementele de identificare ale monumentului. De asemenea, va avea loc şi marcarea într-un sistem GIS a datelor referitoare la statutul de monument istoric al clădirilor şi la cele deja semnalizate.

Primarul spune că aceste acţiuni sunt menite să protejeze clădirile monument istoric şi sunt un mijloc de informare şi promovare a statutului special al clădirilor cu valoare istorică şi arhitecturală din oraş.

O parte dintre imobilele care urmează să fie semnalizate sunt cuprinse în zonele prioritare de intervenţie ale Programului de sprijin financiar pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor din zonele prioritare de intervenţie din Timişoara, prin care municipalitatea acordă finanţare nerambursabilă de 30% din valoarea lucrărilor eligibile şi 70% sub formă de sprijin financiar rambursabil, cu dobândă 0, pe o perioadă de până la 10 ani. AGERPRES