Toate informaţiile actualizate referitoare la anveloparea blocurilor în sectorul 1 pot fi consultate pe site-ul www.primariasector1.ro, iar pe parcursul următorilor doi ani vor începe lucrările de reabilitare termică pentru 180 de clădiri, a informat primăria de sector.

Datele pot fi vizualizate la secţiunea Programe şi Proiecte, subsecţiunea Reabilitare Termică, capitolul Reabilitarea termică în desfăşurare (http://www.primariasector1.ro/desfasurare-reabilitare-termica.html).

Astfel, persoanele interesate pot găsi informaţii la zi privitoare la blocurile ce vor intra în execuţia lucrărilor de reabilitare termică în perioada 2017 – 2018, lista blocurilor eligibile construite înainte de anul 1950 în legătură cu care trebuie semnat contractul de mandat pentru a putea intra în programul de izolare termică şi lista blocurilor pentru care este necesară actualizarea sau completarea dosarului în vederea anvelopării.

Mi-am propus ca Primăria sectorului 1 să devină un model de transparenţă în ceea ce priveşte procesul de luare a deciziilor, modul de cheltuire a banului public, precum şi în privinţa proiectelor şi programelor pe care le derulează. Iată de ce toate persoanele interesate pot afla informaţii complete despre programul de reabilitare termică a blocurilor accesând site-ul instituţiei. Numai astfel putem să construim o relaţie normală între administraţia locală şi cetăţeni, în deplin acord cu standardele europene în materie„, a declarat primarul Dan Tudorache.

Primăria a menţionat că în anul 2017 va fi relansat programul de reabilitare termică a blocurilor, administraţia locală dorind să realizeze acest program în aceleaşi condiţii ca şi până acum: gratuit pentru cetăţeni.

În anii 2017 şi 2018 vor intra în execuţie 180 de blocuri din sectorul 1. Pe site-ul Primăriei poate fi consultată lista acestor imobile, dar numărul curent din cadrul listei nu reprezintă ordinea în care clădirile vor intra în execuţia lucrărilor, blocurile fiind postate pe site în ordine alfabetică. În acest moment, Primăria sectorului 1 derulează procedura de achiziţie a lucrărilor de execuţie a reabilitării termice la aceste imobile.

În plus, în sectorul 1 mai sunt 68 de imobile pentru care este necesară completarea/actualizarea dosarului în vederea reabilitării termice. Asociaţiile de proprietari care se regăsesc în această listă sunt invitate să contacteze administraţia locală – Serviciul de Reabilitare Termică pentru actualizarea/completarea dosarului.

Conform primăriei, pot fi reabilitate termic şi blocurile construite înainte de 1950, excepţie făcând: blocurile de locuinţe clasate/în curs de clasare ca monumente istorice şi cele expertizate tehnic şi încadrate în clasa I de risc seismic, la care nu s-au executat sau se află în curs de execuţie lucrări de intervenţie pentru creşterea nivelului de siguranţă.

Lista celor 36 de blocuri din sectorul 1 construite înainte de 1950 eligibile de a intra în programul de reabilitare termică poate fi consultată, de asemenea, pe site-ul www.primariasector1.ro. În vederea semnării contractului de mandat, necesar pentru ca aceste imobile să intre în programul de izolare termică, este nevoie de completarea următoarelor documente: solicitarea înscrierii în programul local multianual privind creşterea performanţei energetice; hotărârea Adunării Generale a asociaţiei de proprietari referitoare la înscrierea în program; lista proprietarilor; lista proprietarilor care doresc înscrierea imobilului în programului de reabilitare termică; contractul de mandat.

Alte informaţii referitoare la programul de anvelopare pot fi obţinute de la Serviciul Reabilitare Termică al Primăriei sectorului 1, la numărul de telefon: 021/319.10.13/int. 290. AGERPRES