Primăria Oradea anunţă că societatea Termoficare Oradea SA tinde către independenţă energetică, astfel că intenţionează să obţină fonduri în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNR) pentru proiectul „Instalaţie de producere şi stocare hidrogen pentru producerea energiei electrice şi termice la CET Oradea”.

Consilierii locali au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru acest proiect, urmând să fie depusă o cerere de finanţare nerambursabilă în cadrul PNRR – Pilonul I. Tranziţia verde – Componenta C6 – Energie; Măsura de investiţii – Investiţia I.2, precizează primăria într-un comunicat de presă.

Valoarea investiţiei se ridică la 127.907.000 lei (fără TVA), durata de realizare fiind de 36 de luni.

Obiectivul general al proiectului îl constituie valorificarea resursei energetice solare pentru producerea energiei verzi pentru autoconsum şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul oraşului Oradea.

Investind într-o centrală electrică fotovoltaică se vor reduce emisiile de carbon în atmosferă, generate prin înlocuirea unei părţi din cantitatea de combustibili fosili consumaţi în fiecare an, CET-ul va deveni mai eficient din punctul de vedere al utilizării surselor, mai ecologic şi mai competitiv, conducând la dezvoltarea durabilă, care se bazează, printre altele, pe un nivel înalt de protecţie şi pe îmbunătăţirea calităţii mediului, menţionează sursa citată.

Investiţia constă în realizarea unei instalaţii de producere şi stocare hidrogen pentru producerea energiei electrice şi termice la CET Oradea, fiind compusă din următoarele subansambluri principale: un ansamblu electrolizor PEM în montaj containerizat (în total 8 containere), cu o putere instalată de 10 MW şi o producţie maximă de hidrogen de cca. 2000 Nm3/h- amprenta la sol este de cca. 700 mp plus zona de protecţie de 8 m în toate direcţiile; un ansamblu de stocare a hidrogenului format din 20 de rezervoare cu o capacitate de 95mc la 42 bar, fiecare- amprenta la sol este de 185 mp pentru fiecare rezervor, luând în considerare şi zona de siguranţă, cu un total de cca. 3700 mp; un container pentru elementele de monitorizare, comandă, control şi protecţii cu amprenta la sol de 25 mp.

Pentru producţia hidrogenului „verde”, alimentarea electrolizorului se va face cu apă demineralizată furnizată de Staţia de tratare a apei aferentă CET Oradea, la un debit de 2600 l/h, şi cu energie electrică din surse regenerabile provenită atât din producţia viitoarelor parcuri proprii (energie fotovoltaică), cu o putere instalată de 70 MW, cât şi din Sistemul Energetic National (SEN), pe bază de contracte bilaterale, pe perioadele în care energia produsă local lipseşte sau este insuficientă, prin Staţia de distribuţie SDG – 6kV din incinta complexului CET.

„Din procesul tehnologic nu rezultă alte emisii decât oxigenul eliminat în atmosferă. Hidrogenul stocat în ansamblul de rezervoare este utilizat drept combustibil în cadrul centralei, în proporţie volumică de cca. 15%, în amestec cu gazul natural, pentru producerea de energie electrică şi termică. Utilizarea combustibilului mixt gaz natural – hidrogen ‘verde’ va conduce la o reducere cu cca. 5% a cantităţii emisiilor de CO2, faţă de situaţia utilizării doar a gazului natural”, se arată în comunicat.

Totodată, se are în vedere ca o parte din hidrogenul produs să poată fi îmbuteliat şi livrat către clienţi pe căile de transport rutier existente, cu autocamioane care respectă normele privind masa şi dimensiunea maxim autorizată pentru circulaţie pe drumurile publice din România. Pentru îmbuteliere şi transport se vor utiliza butelii de 10 Nm3 care respectă prescripţia tehnică PT C5/2003 (0,9 kg H2 / butelie). AGERPRES