Primăria Capitalei a anunţat că finanţează proiecte în domeniul asistenţei sociale, termenul limită de depunere a acestora din partea organizaţiilor neguvernamentale fiind 8 octombrie, iar bugetul total pentru acest an este de 576.000 lei. Potrivit unui comunicat de presă, municipalitatea precizează că valoarea totală eligibilă a unui proiect este cuprinsă între 9.000 şi 90.000 lei.

Primăria Municipiului Bucureşti a lansat un apel de proiecte care pot primi finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Bucureşti, prin bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, pentru activităţi nonprofit de interes local, potrivit Legii nr. 350/2005.

Sunt vizate proiectele care reprezintă iniţiative şi acţiuni în domeniul asistenţei sociale în vederea dezvoltării şi diversificării serviciilor sociale adresate grupurilor vulnerabile dezavantajate social.

ONG-urile interesate în obţinerea finanţării sunt invitate să-şi depună proiectele la Registratura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, cu sediul în Str. Constantin Mille, nr. 10 , sector 1, Bucureşti.

Finanţările se acordă în baza unei hotărâri aprobate în acest an, la propunerea Primarului General, Gabriela Firea (HCGMB nr. 274/17.05.2018). Potrivit PMB, sunt eligibili solicitanţii persoane juridice fără scop patrimonial – asociaţii şi fundaţii – sau culte religioase recunoscute conform legii, care sunt acreditate şi, după caz, licenţiate ca furnizori de servicii sociale, în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniu.

Organizaţiile solicitante pot acţiona individual sau asociate într-un consorţiu cu alte persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial, însă partenerii solicitanţilor trebuie să satisfacă aceleaşi criterii de eligibilitate ca şi solicitanţii. Solicitantul va fi organizaţia conducătoare (liderul asocierii) şi, în cazul selecţiei, va fi partea contractantă (beneficiarul finanţării). Partenerii participă la pregătirea şi implementarea proiectului, iar costurile angajate sunt eligibile în acelaşi mod ca şi cele efectuate de beneficiarul finanţării nerambursabile.

Partenerii eligibili sunt organizaţii neguvernamentale fără scop patrimonial, care sunt acreditate şi, după caz, licenţiate ca furnizori de servicii sociale, în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniu., persoane fizice care pot participa la pregătirea implementarea proiectului şi instituţii de învăţământ care pot contribui semnificativ la implementarea şi succesul proiectului.

Nu sunt eligibili ca parteneri: partidele politice, asociaţii profesionale, parteneri sociali (sindicate şi patronate), cooperative distribuitoare de profit şi autorităţi publice locale.

Detalii privind eligibilitatea, formulare de completat, documentaţia de referinţă, cerinţele minime cu privire la capacitatea tehnică şi la cea economico-financiară pe care trebuie să le îndeplinească ofertantul se găsesc în Ghidul Solicitantului şi în Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Bucureşti, prin bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, pentru activităţi nonprofit de interes local, potrivit Legii nr. 350/2005 (Anexa 1 a HCGMB nr. 274/2018).

Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile poate fi consultată şi la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti situat în str. Constantin Mille, nr. 10, sector 1, Bucureşti. AGERPRES