rmvalcea_primaria.jpgLa finele anului 2012, conducerea Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea a fost pusă în faţa deciziei de a majora sau de a menţine la acelaşi nivel taxele şi impozitele locale în anul 2013.

Pe de o parte, tehnicienii din primăria municipiului propuneau o variantă de creştere a taxelor şi impozitelor locale argumentată prin necesitatea acoperirii financiare a derulării proiectelor majore de investiţii, prin obligarea în 2013 la plata unor corecţii financiare de aproape 10 milioane lei impuse la proiectele cu finanţare europeană şi prin nivelul ridicat de neîncasare a unor sume cuvenite bugetului local, 40 milioane lei, de la societăţile comerciale din oraş – în special cele de pe Platforma Chimică.

Pe de altă parte, menţinerea la acelaşi nivel a taxelor în 2013 era motivată de mai multe aspecte: nivelul de trai scăzut al locuitorilor oraşului comparativ cu costurile traiului cotidian din această perioadă, tendinţa de sărăcire ca urmare a crizei economice prelungite pe plan intern şi internaţional şi nivelul ridicat al şomajului, cu implicaţii directe asupra scăderii accentuate şi continue a puterii de cumpărare.

După o analiză atentă, Executivul Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea a propus, iar Legislativul a aprobat, ca taxele şi impzitele locale pentru anul 2013 să nu fie majorate faţă de nivelul de anul trecut. Cu ocazia adoptării acestui proiect de act normativ, primarul municipiului, ing. Emilian Frâncu, a ţinut să mulţumească anticipat tuturor contribuabililor din Râmnic pentru contribuţiile lor la bugetul local şi să-i asigure că banii daţi vor fi folosiţi cu chibzuinţă pentru dezvoltarea oraşului lor.