Pe 29 decembrie 2020 au avut loc dezbaterile ultimei ședințe de lucru a Consiliului Local al municipiului Moinești din acest an. Pe ordinea de zi s-au aflat proiecte de hotărâre extrem de importante:

Hotărâre privind PĂSTRAREA NESCHIMBATĂ a valorii taxei speciale de salubrizare, pentru persoane fizice (inclusiv pentru firme și instituții) beneficiare pe raza municipiului Moinești pe anul 2021 – taxă nemajorată în ultimii doi ani. Mai mult decât atât, taxele și impozitele locale rămân de asemenea neschimbate – deci nu vor fi majorate.

Un alt punct esențial a fost Hotărârea privind aprobarea documentației de urbanism „Plan Urbanistic General (PUG) și a Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului Moinești” – o documentație la care s-a muncit foarte mult și care a fost demarată încă din anul 2008. Intocmirea unui PUG este o necesitate pentru programul de amenajare a teritoriului municipiului nostru și este absolut necesar în cazul unor investiții de interes sau de utilitate publică majoră (proiecte pentru modernizarea orașului, a infrastructurii rutiere, extinderea intravilanului și a infrastructurii de apă, canalizare și gaze naturale, etc.). Planul Urbanistic General are în vedere în special asigurarea condițiilor pentru aplicarea unor proiecte care să garanteze creșterea calității vieții în municipiul Moinești.

Primarul municipiului Moinești, jr. Valentin Vieru, a declarat: „Păstrăm neschimabate taxele și impozitele locale, inclusiv taxa specială de salubrizare – acestea vor rămâne la aceeași valoare ca în anii precedenți! Și vreau să subliniez că Planul Urbanistic General și noul Regulament Local de Urbanism aprobate astăzi vor contribui la dezvoltarea, modernizarea și înfrumusețarea localității noastre, în mod cert! Țin să mulțumesc fiecăruia dintre consilierii locali prezenți în legislativ! Conducerii Spitalului Municipal de Urgență, întregului personal medical, conducerii tuturor celorlalte instituții din municipiu – profesori, polițiști, jandarmi, pompieri, asistenți sociali, personalului din primărie și așa mai departe! Contribuția și eforturile dumneavoastră sunt foarte importante pentru comunitate iar colaborarea noastră, a tuturor, a condus la depășirea și rezolvarea problemelor în acest an extrem de dificil! Vă urez să aveți parte în noul an de sănătate, de împlinirea dorințelor dumneavoastră, să fiți fericiți împreună cu cei dragi! La mulți ani!”