Taxe şi impozite mai mari cu cinci la sută în 2012 la Galaţi

taxe-impozite.jpgTaxele şi impozitele locale vor fi, în 2012, în Galaţi, mai mari cu cinci la sută pentru persoanele fizice, în timp ce pentru persoanele juridice acestea rămân neschimbate, a declarat, luni, primarul municipiului Galaţi, Dumitru Nicolae.

,,Prin majorarea cu cinci procente – rata inflaţiei pe anul precedent – a impozitelor şi taxelor plătite de persoanele fizice, bugetul local strânge patru milioane lei. Administraţia are nevoie de bani pentru cheltuielile publice locale, cum ar fi iluminatul străzilor, reparaţii şi investiţii’, a spus Nicolae. Potrivit Direcţiei impozite, taxe şi alte venituri locale, care a făcut un calcul estimativ al impozitului pe clădiri pentru anul 2012, în funcţie de zona de impozitare, impozitele variază de la 54 lei pentru o cameră la 171 lei pentru patru camere, creşterile fiind cuprinse între trei şi zece lei, faţă de 2011.

‘Impozitul se reduce în funcţie de anul construcţiei clădirii, cu 20 la sută pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă şi cu 10 la sută pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 şi 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă’, a spus Nicolae. De asemenea, impozitul pe clădiri datorat de persoanele fizice care au în proprietate mai multe construcţii, în afara celor situate la adresa de domiciliu se majorează.

‘Pentru cea de-a doua clădire, impozitul majorat este în procent de 65 la sută; pentru cea de-a treia clădire impozitul majorat este în procent de 150 la sută; începând cu cea de-a patra clădire, impozitul majorat este în procent de 300 la sută’, a menţionat primarul. Potrivit acestuia, în anul fiscal 2012 se menţine, bonificaţia de zece la sută acordată persoanelor fizice care achită integral, până la 31 martie, impozitul pe clădiri, impozitul pe teren sau impozitul pe mijloacele de transport. De asemenea, s-a decis reducerea cu sută la sută a impozitului pe clădiri şi a impozitului pe terenul aferent clădirilor datorat de gălăţenii cu un venit mediu pe membru de familie de 200 lei.

Ca noutate, şi gălăţenii cu un venit mediu pe membru de familie cuprins între 201 lei şi 300 lei beneficiază de reducerea cu 55 la sută a impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren aferent clădirilor. Pentru a încuraja executarea de reparaţii de natura celor care se pot efectua fără autorizaţie de construire, se va face scutirea de la plata impozitului pe clădiri a persoanelor fizice care locuiesc efectiv în imobilul la care se efectuează reparaţia.

Pentru viitor, se are în vedere şi scutirea de la plata impozitului pe clădiri/taxei pe clădiri pe o perioadă de cinci ani consecutivi, pentru proprietarii care execută lucrări de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor. AGERPRES