Consiliul Judeţean Alba a iniţiat un proces de elaborare a unor strategii sectoriale în domeniile promovarea investiţiilor, dezvoltare rurală, învăţământ profesional şi tehnic, infrastructura de drumuri judeţene, utilităţi publice, transport public judeţean, turism, cultură, patrimoniu construit-monumente, masterplan energetic, mediu şi arii protejate, sănătate, asistenţă socială.

CJ Alba propune astfel instituţiilor, administraţiilor, organizaţiilor civice şi structurilor din domeniul privat elaborarea unui set de documente suport – strategii sectoriale – ancorate în Strategia de dezvoltare a judeţului Alba, care să fundamenteze si să coreleze activităţile concrete pe care instituţia şi le asumă alături de ceilalţi parteneri instituţionali, în perioada 2018-2023„, a declarat preşedintele CJ Alba, Ion Dumitrel.

El a menţionat că judeţul Alba are o strategie de dezvoltare economico-socială, dar care însă este insuficientă pentru a putea dezvolta fiecare domeniu important pentru viaţa economică şi socială. ‘Deci, e absolut necesar să detaliem şi să venim cu strategii pe fiecare domeniu’, a adăugat preşedintele CJ Alba.

Ion Dumitrel a făcut un apel către cetăţenii judeţului să participe la dezbaterile care vor fi organizate pentru fiecare strategie în parte.

Preşedintele CJ a precizat că scopul acestui demers este acela de a asigura coerenţa planurilor de dezvoltare sectoriale la nivel de judeţ astfel încât să se realizeze o dezvoltare echilibrată şi durabilă a tuturor domeniilor de activitate.

A fost stabilit un grup de lucru interdepartamental pentru fiecare domeniu în parte, alcătuit din personalul de specialitate al CJ şi a fost elaborată o metodologie de lucru pentru structurarea conţinutului şi culegerea şi prelucrarea datelor şi au fost cooptate şi consultate instituţiile de specialitate din fiecare domeniu. „Ne dorim ca ele (strategiile – n.r.) să reflecte în mod real starea de fapt din judeţ. Nu sunt documente elaborate în birou, sunt documente elaborate în consultare şi relaţie direct cu toate instituţiile, organizaţiile care au legătură cu aceste domenii”, a menţionat, la rândul său, şeful Serviciului coordonare şi proiecte din cadrul CJ Alba, Lenica Bucur.

În cadrul conferinţei de vineri s-a vorbit în mod special despre elaborarea strategiei pe sănătate, care îşi propune un inventar lărgit al domeniului – Analiză diagnostic – cât şi un set de concluzii, ce vor constitui partea de proiectare a sistemului de sănătate la nivel judeţean pentru perioada 2018-2023. „CJ şi-a propus o inventariere a sistemului din patru perspective şi anume infrastructura serviciilor medicale, resursa umană, programele de sănătate şi starea de sănătate a populaţiei. După toată această inventariere, vom avea în faţă procesul de planificare şi prioritizare. Deci din volumul de informaţii culese vom gândi o planificare şi o prioritizare a temelor”, a menţionat Lenica Bucur.

Ea a precizat că rolul asumat de CJ în elaborarea şi implementarea acestei Strategii este de a reuni, unifica şi corela perspectivele tuturor actorilor importanţi la nivel judeţean şi a de structura o planificare realistă şi asumată a intervenţiilor ce vor avea loc în perioada următoare la nivel judeţean în domeniul sănătăţii.

Aprobarea strategiilor va fi urmată de implementarea şi monitorizarea acestora de către CJ. AGERPRES