Strategie comună de cooperare între judeţele Covasna şi Harghita

Consiliile judeţene Covasna şi Harghita au obţinut o finanţare de peste 800.000 de lei pentru implementarea unui proiect care are ca scop elaborarea unei strategii de cooperare interjudeţeană.
Unul dintre obiectivele primordiale îl constituie colaborarea administraţiilor publice judeţene şi locale, motiv pentru care în proiect au fost incluse 22 de instituţii publice, respectiv cele două consilii judeţene şi 20 consilii locale din Covasna şi Harghita.

Grupurile cooptate vor avea misiunea de a identifica şi trasa direcţiile comune de dezvoltare durabilă, iar pe de altă parte de a le implementa. La finalul acestui proiect se prognozează că cele două judeţe vor avea o strategie de dezvoltare comună aplicabilă, 40 de persoane din administraţiile locale vor fi instruite în domeniul dezvoltării instituţionale şi formării de parteneriate, iar alte 20 de persoane din cadrul consiliilor judeţene vor fi instruite în domeniul planificării strategice şi implementării de proiecte.

Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, Borboly Csaba, a declarat joi, în cadrul conferinţei de lansare a proiectului, că cele două judeţe au nevoie de o strategie bine gândită, cu obiective clare, menţionând în context că “autonomia poate fi eficientă doar acolo unde administraţiile publice sunt eficiente”. El a adăugat că, după elaborarea acestei strategii, urmează să fie stabilite puncte conexe şi cu judeţul Mureş.


La rândul său, preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, Tamas Sandor, a declarat că încă de acum trei ani de zile a gândit un program politic pentru promovarea celor două judeţe în mod unitar ca regiunea “Ţinutul Secuiesc”, idee care a adus până acum numeroase beneficii acestei zone. El a dat ca exemplu succesul de care s-au bucurat cele două judeţe folosind acest brand la târgurile de turism din Bucureşti şi Budapesta.


Managerul public al judeţului Covasna, Klarik Laszlo, a precizat că proiectul se va derula pe o perioadă de 12 luni, iar intenţia iniţiatorilor este de a coopta în reţeaua de parteneri nu doar instituţiile aflate în administraţia locală, ci şi reprezentanţi ai mediului academic, de afaceri şi ai societăţii civile. Proiectul va fi finanţat cu 816.240 lei de Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Programul Operaţional de Dezvoltare a Capacităţii Administrative, susţinut de Fondul Social European. AGERPRES