Primăria Braşov vrea să-şi reactualizeze strategia de dezvoltare a serviciilor sociale, veche de patru ani, proiectul, a cărui întocmire a costat aproape 1 milion de lei, fiind lansat recent în dezbatere publică.

„Acest proiect este de fapt o actualizare a strategiei serviciilor sociale din Municipiul Braşov, pentru perioada 2019-2023, în urma unor modificări legislative şi cu date mult mai noi în ce priveşte situaţia din municipiul Braşov. Noua strategie vizează o perioadă de zece ani, a fost întocmită pornind de la patru studii care relevă situaţia actuală şi are în vedere cinci măsuri principale şi aproape 80 de acţiuni prin care Braşovul să poată să asigure servicii sociale de calitate pentru categoriile vulnerabile, fie vârstnici, fie persoane cu dizabilităţi, fie copii sau persoane aflate în situaţii dificile. Invităm deci atât asociaţiile care prestează servicii sociale în Braşov, cât şi braşovenii care se lovesc de aceste probleme, să consulte proiectul şi să-i aducă eventualele completări, tocmai pentru că dorim să asigurăm servicii sociale de calitate în oraşul nostru”, a declarat viceprimarul Flavia Boghiu.

Conform reprezentanţilor Primăriei Braşov, reactualizarea strategiei aprobată în 2019 se impune în contextul în care, anul trecut, au fost adoptate, prin Hotărâri ale Guvernului, Strategii Naţionale prin care se impun măsuri, menite să îmbunătăţească aspecte ce ţin de calitatea vieţii pentru diferite grupuri vulnerabile, a căror implementare revine autorităţilor publice locale, prin serviciile de specialitate.

Primăria Municipiului Braşov, în parteneriat cu Direcţia de Asistenţă Socială (DAS) Braşov, a obţinut o finanţare nerambursabilă prin proiectul „Planificare strategică şi digitalizarea serviciilor sociale aflate în competenţa Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA), contractul de finanţare, în valoare de peste 4 milioane de lei, fiind semnat în mai 2022.

Unul dintre obiectivele proiectului este realizarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din municipiul Braşov pentru perioada 2023-2033, pentru care Primăria Braşov a semnat un contract în valoare de aproape 1 milion de lei, în octombrie 2022, cu firma clujeană CC SAS.

Strategia a fost întocmită în baza a patru studii, privind aşezările informale şi accesul la locuinţă al grupurilor vulnerabile; sănătatea şi accesul la serviciile de asistenţă medicală/medicosocială; educaţia şi accesul la serviciile de educaţie şi formare pe toată durata vieţii; stadiul de dezvoltare a serviciilor sociale din municipiul Braşov.

Obiectivul general al strategiei este creşterea, până la acoperirea nevoilor la cel puţin 50%, a capacităţii serviciilor sociale şi socio-medicale din municipiul Braşov.

Strategia poate fi studiată pe site-ul Primăriei Braşov (www.brasovcity.ro), iar propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare pot fi transmise până pe 6 septembrie inclusiv. AGERPRES