Pe 28 decembrie, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a comunicat rezultatul preliminar al procesului de evaluare și selecție a Strategiilor de Dezvoltare Locală destinate comunităților marginalizate urbane, iar strategia aferentă zonelor marginalizate urbane din municipiul Moinești a fost selectată cu un punctaj foarte bun.

Acest document cuprinde mai multe măsuri/intervenții pe care municipiul Moinești și le propune pentru infrastructura și serviciile din sfera socială, iar bugetul alocat finanțării măsurilor cuprinse în strategie este de circa 6.700.717 euro.

Importanța finanțării acestei strategii rezidă în aceea că măsurile cuprinse aici pot fi finanțate în viitorul apropiat. Astfel, proiectele incluse în strategie vor putea primi finanțare în cadrul unor axe dedicate din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 și în cadrul POCU.

Un link către site-ul oficial al programelor operaționale este menționat în continuare: http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/369