“Sperăm ca până la sfârşitul acestui an să fie demarată componenta de ePrescription în România, iar Ness să fie selectată ca implementator al acestei soluţii”

linhardt_peter.jpgDeclară Peter Linhardt, arhitectul soluţiei eHealth de la Ness, într-un interviu acordat în exclusivitate Portalului www.MedicalManager.ro.

Ness este considerat, în multe state, unul dintre jucătorii cheie în ceea ce priveşte proiectarea şi implementarea soluţiilor de eHealth, cu experienţă relevantă în acest domeniu în ţări precum Statele Unite, Israel sau Slovacia. In calitate de lider de consorţiu, Ness a câştigat de curând licitaţia publică pentru implementarea primei faze a sistemului slovac de servicii de sănătate electronice, proiect evaluat la 32,4 milioane EUR.

– Sistemul de sănătate este un domeniu strategic, în orice stat în curs de dezvoltare. Din păcate, în România măsurile luate pentru a moderniza sistemul nostru de asistenţă medicală au fost foarte puţine. Ce soluţii poate oferi Ness pentru instituţiile de sănătate din România, sau din orice alt stat european?

– Abordarea pe care Ness o recomandă este ca, împreună cu parteneri locali şi internaţionali de vârf, reprezentanţi ai instituţiilor sanitare, ai companiilor de asigurări şi organismelor guvernamentale de specialitate, să creeăm conceptul naţional de E-Health, un program care să asigure sistemului de sănătate din România multiple beneficii, precum:

– o platformă comună puternică

– un nivel înalt al arhitecturii

– registre şi soluţii terminologice

– aplicaţii de sănătate atent selectate

– stocarea facilă şi sigură a datelor clinice şi demografice.

Soluţia program trebuie să fie proiectată pentru a asigura suportul şi interoperabilitatea sistemelor furnizorilor de servicii de sănătate, aplicaţiilor centrale naţionale şi centrelor de stocare a datelor, stabilind, în acelaşi timp şi condiţiile interoperabilităţii semantice internaţionale. Conceptul, bazat pe cerinţele tuturor părţilor interesate de sistemul de sănătate şi calibrat în funcţie de priorităţile definite de Ministerul Sănătăţii din România, luând în considerare nevoile şi nivelul obiectivelor din sistemul de sănătate, poate defini pachetul de măsuri care să îmbunătăţească în mod semnificativ sistemul de sănătate românesc şi care să-l ducă către un nivel comparativ cu cel al statelor europene dezvoltate.

– Cum aţi explica, în doar câteva cuvinte, conceptul de E-Health şi cum vedeţi dezvoltarea sa în anii următori?

– Experienţa Ness la nivel mondial este de a menţine în funcţiune sistemele informatice care permit furnizorilor de servicii medicale să îşi continue activitatea, asigurând, în acelaşi timp, integrarea în soluţii centrale implementate la nivel naţional, în vederea asigurăriii interoperabilităţii semantice şi funcţionale, de accesare şi utilizare a registrelor, de monitorizare a conformitaţii cu standardele naţionale şi internaţionale, cu regulile şi reglementările în vigoare. Aceste sisteme informatice ale furnizorilor de servicii de sănătate reprezintă resursele principale la nivel naţional, iar certificarea calităţii lor şi integrarea într-un sistem naţional garantează sustenabilitatea serviciilor, a datelor şi calităţii sistemului IT în vederea atingerii obiectivelor de susţinere a proceselor, interoperabilitate şi scăderea costurilor prescripţiilor de medicamente şi a serviciilor de sănătate furnizate.

Tendinţele care conduc proiectarea soluţiilor E-Health se concentrează pe probleme legate de interoperabilitate, încorporarea standardelor, utilizarea eficientă a resurselor umane, reducerea încărcării specialiştilor medicali cu probleme administrative şi asigurarea accesului pacienţilor la servicii şi informaţii medicale relevante 24 de ore din 24, în orice zi din săptămână, în oricare dintre instituţiile de sănătate. Toate investiţiile şi aplicaţiile se fac cu paşi mici, cu cicluri repetitive de testare, cu implicarea specialiştilor şi întregii societăţi medicale, alături de consensul întregii societăţi privind necesitatea şi avantajele schimbărilor pe care le aduce implementarea eHealth în sistemul de sănătate. E – Health este parte a eGovernment iar pentru a fi eficient şi pentru a aduce soluţii trebuie să se alinieze direcţiilor guvernamentale din alte domenii ale vieţii publice din România.

– Care sunt avantajele soluţiilor dezvoltate de Ness şi ce aduc ele în plus, faţă de cele ale competitorilor?

– Ness aduce proiectelor naţionale de eHealth o expertiză internaţională importantă şi dovedită. Centrul de competenţă eHealth acţionează la nivel naţional şi internaţional pentru a asigura:

– Suport profesional în fazele de pregătire, proiectare şi viziune în domeniul electronic al sănătăţii şi domeniilor înrudite:

– Transfer de informaţii şi know-how între structuri profesionale medicale, minister, universităţi şi spitale de renume, structuri europene de eHealth, organizaţii nonguvernamentale şi alte organisme

– Implicarea profesioniştilor de renume din domeniul medical, inclusiv a medicilor, în acceptarea soluţiilor de eHealth dezvoltate şi integrarea lor în sistemul naţional de informaţii

– Sprijinul marketingului pentru acţiuni de PR care să conducă la acceptarea în masă a ideilor şi soluţiilor privind avantajele şi beneficiile pe care sistemul eHealth le aduce diverselor grupuri, cu focus asupra cetăţenilor obişnuiţi şi a specialiştilor din domeniul medicla.

– Colectarea, stocarea, gestionarea şi întreţinerea informaţiilor şi a know- how-ului colectate de la specialiştii din domeniul sănătăţii şi unităţile care au cooperat în cadrul proiectelor de eHealth

– Monitorizarea şi asigurarea accesului structurat (la cerere, cu postări multiple) pentru grupuri selectate şi diverse categorii de utilizatori din rândul reprezentanţilor la nivel naţional în domeniul sănătăţii

– Descoperirea şi crearea de noi domenii în informatica specifică eHealth, introducerea de noi aplicaţii şi soluţii, copierea celor mai bune rezultate obţinute de Ness în alte state în care a fost aplicat programul eHealth.

Compania Ness este recunoscută de organismele profesionale din domeniul managementului proiectului, drept unul dintre cei mai importanţi integratori de sisteme, gestionând cu succes proiecte mari şi importante. Ness poate oferi membrilor echipei know-how şi metodologii de managementul proiectelor bazate pe Prince2, RUP, MS Project şi alte instrumente de suport de acest tip, experienţă relevantă în gestionarea proiectelor alături de echipe mixte formate din specialişti ai diverselor companii şi livrări internaţionale, reuşind să integreze o varietate de furnizori spre deplina satisfacţie a clienţilor.

– Există proiecte de eHealth dezvoltate şi deja implementate de către Ness? Deţineţi o experienţă relevantă în acest domeniu?

– Focusul şi implicarea Ness în informatizarea asistenţei medicale reprezintă fundamentul responsabilităţii sociale pe care Ness o aplică la nivel corporatist, de la nivelul sediului central până la structurile naţionale. Ness este considerat un jucător cheie între companiile de IT/C din multe state în ceea ce priveşte soluţiile de eHealth. Ness a conceput şi acţionează ca integrator de sistem pe proiecte similare din Statele Unite, Israel sau Slovacia. Am reuşit să acumulăm experienţă în proiecte realizate alături de organizaţii de sănătate internaţionale foarte mari, care ocoperă un spectru larg de asistenţă medicală. Informatizarea eHealth este o sarcină vastă şi complexă, care necesită o întreagă gamă de abilităţi şi expertiză iar Ness poate contribui la succesul oricărui consorţiu de companii graţie vastului său palmares în domeniul informaticii medicale. Această expertiză reprezintă baza pentru implementarea acestui proiect naţional şi social extrem de important: informatizarea sistemului medical. Suntem siguri că Ness poate forma o echipă de succes, care să includă parteneri locali şi să asigure dezvoltarea fazelor următoare din informatizarea asistenţei medicale.

– Aţi stabilit obiective precise pentru anul 2010? Care sunt aşteptările dumneavoastră de la următorii ani?

– OMS a dat o definiţie destul de clară a conceptului de eHealth, sub forma următoare: “eHealth este utilizarea rentabilă şi sigură a tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor în sprijinul sănătăţii şi al domeniilor legate de sănătate, inclusiv în serviciile de îngrijire a sănătăţii, supravegherea sănătăţii, literatură medicală şi educaţie, cunoştinţele şi cercetarea medicală” .

Medicina modernă prezintă o dezvoltare fără precedent în toate domeniile. Literatura biomedicală se dublează la fiecare 19 ani, iar în unele domenii la 22 luni. Un clinician are nevoie de aproximativ 2 milioane de date pentru a practica. De aceea, complexitatea îngrijirilor medicale necesită un sistem computerizat pentru suportul deciziei clinice. Apariţia sistemelor eHealth constituie cea mai importantă revoluţie în îngrijirea sănătăţii de la naşterea medicinei moderne. O sintaxa foarte vehiculata la ora actuala face referire la trecerea, în urmatorii 20 de ani, de la conceptul de “medici fără frontiere” la cel de “medicină fără frontiere”.

Stadiul actual al informatizarii sistemului de sănătate în Romania, după zece ani de când a fost inițiat acest proiect, ce conţinea patru elemente – SIUI, cardul, reţeta electronică şi fişa electronică -, arată că numai SIUI funcţionează, și nu fără dificultăți. În luna mai a acestui an, MCSI a lansat un nou apel de proiecte pe e-Health, a căror beneficiari vor fi CNAS, MCSI sau parteneriate între aceste două instituţii.

Proiecte de ePrescription deja implementate la nivel european au condus la reduceri de costuri de aproximativ 25-30%, ce includ reducerea ratei de malpraxis şi creşterea ratei de utilizare a medicamentelor generice, ceea ce ar impune cu prioritate implementarea unui asemenea proiect în România. Un program coerent de eHealth necesită o strategie de minim 10 ani, dar Ness România speră ca cel puţin componenta de ePrescription să fie demarată în ţara noastră începând chiar cu acest an.

doctor_calculator.jpg