Specialiştii în instalaţii dezbat la Iaşi noi metode de reducere a consumului energetic

das_conf_instalatii.jpgÎn perioada 4-5 iulie se desfăşoară la Iaşi Conferinţa naţională cu participare internaţională “Instalaţii pentru construcţii şi economia de energie”. Evenimentul, ajuns la ediţia cu numărul XXIII, este organizat de către Asociaţia Inginerilor de Instalaţii din România – Filiala Moldova (AIIR), împreună cu Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” – Facultatea de Construcţii şi Instalaţii şi compania ieşeană de construcţii şi instalaţii DAS.

Agenda acestei ediţii cuprinde o tematică diversificată de subiecte, pornind de la posibilităţile de realizare de clădiri ecologice şi eficiente energetic, gestiunea inteligentă a sistemelor pentru asigurarea confortului ambiental în clădiri şi până la realizarea de modele şi programe pentru simularea comportamentului dinamic al clădirilor şi sistemelor de instalaţii pentru valorificarea energiilor regenerabile şi recuperabile.

O atenţie deosebită a fost acordată, şi la această ediţie, metodelor şi sistemelor de economisire a energiei în domeniul instalaţiilor, fie prin utilizarea de energii regenerabile, fie prin utilizarea de resurse neconvenţionale de energie, fie prin implementarea de sisteme de valorificare a energiei solare. S-au prezentat studii de caz universitare cu privire la posibilitatea de creştere a performanţei energetice, respectiv reducerea consumului energetic, la clădiri rezidenţiale.

Prof. dr. ing. Th. MATEESCU, Vicepreşedinte AIIR – Preşedinte Filiala Moldova, a declarat: “Conferinţa de la Iaşi şi-a păstrat, de-a lungul existenţei sale, statutul de promotor al progresului tehnic în domeniu. Temele abordate au oferit participanţilor prilejul unor dezbateri competente, cu concluzii de interes pentru eficientizarea funcţională, energetică şi economică a sistemelor de instalaţii”.

Preşedintele AIIR, Prof. onor. dr. ing. D.H.C. Liviu DUMITRESCU, a precizat: “Conferinţa este o manifestare tehnică de înaltă ţinută, care se înscrie pe linia măsurilor întreprinse de asociaţie pentru cunoaşterea de către specialişti a prevederilor directivelor Uniunii Europene în domeniu, precum şi probleme legate de instalaţii de încălzire, ventilare/climatizare, sanitare şi gaze. S-au prezentat la această ediţie lucrări care conduc la realizarea unor instalaţii pentru construcţii performante cu consumuri reduse de materiale şi energie şi măsurile necesare a fi prevăzute în prescripţiile tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor pentru construcţii eficiente.”

“Misiunea declarată a companiei noastre este de a sprijini continuu cercetarea şi schimbul de experienţe în domeniul eficientizării industriei de instalaţii. Ca în fiecare an, suntem alături de echipele universitare de cercetare şi asociaţiile profesionale în domeniu pentru a promova dezvoltarea cunoştinţelor româneşti în domeniu”, a afirmat ing. Gheorghe AVRAM, directorul companiei DAS, co-organizator al evenimentului.