Specialişti din zece ţări participă, la Galaţi, la întâlnirea Comitetului de coordonare a proiectului european „Managementul Integrat Durabil al Coridoarelor Râurilor Internaţionale din Ţările Sud-Est Europene (See River)”.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Administraţiei Bazinale Prut-Bârlad, Dan Buruiană, specialiştii din Slovenia (în calitate de lider de proiect), Italia, Austria, Croaţia, Bosnia şi Herţegovina, Ungaria, Slovacia, România, Albania şi Serbia vor analiza rezultatele obţinute până în prezent, la nivelul tuturor zonelor-pilot, respectiv şase râuri transfrontaliere, printre care şi râul Prut.

Proiectul See River a început în urmă cu doi ani şi se va finaliza în luna septembrie a acestui an. Prin colaborarea experţilor din cele zece ţări, precum şi a autorităţilor locale şi regionale, în cadrul acestui proiect se urmăreşte promovarea unor politici comune durabile pentru managementul integrat al resurselor de apă, fie că este vorba despre utilizarea durabilă a resurselor de apă, inclusiv prin conservarea peisajului, a speciilor şi habitatelor naturale, cât şi despre asigurarea unui management eficient al riscului la inundaţii.

În contextul ultimelor inundaţii din sud-estul Europei şi având în vedere implicarea directă a peste jumătate din ţările participante din proiect, va avea loc şi o şedinţă comună, în care ţările ce s-au confruntat în ultimele săptâmâni cu inundaţii şi viituri istorice, vor detalia din experienţa lor şi vor prezenta şi acţiunile concrete pe care le-au întreprins în acest context.

Rezultatele proiectului se vor concretiza în elaborarea unui ghid general aplicabil şi a unui model inovativ, ce vor conţine un set de instrumente comune pe care ţările implicate le vor dezvolta, în cadrul proiectelor de cercetare viitoare. AGERPRES