Tulcenii din 14 comune şi oraşe din judeţul Tulcea vor beneficia de soluţii inovative în domeniul sistemelor de furnizare de apă potabilă şi servicii de canalizare în cadrul unui proiect finanţat din fonduri europene care va costa 158 de milioane de euro, a declarat directorul societăţii Aquaserv SA, Ion Caraman.

Soluţiile inovative au fost prezentate miercuri în cadrul unui eveniment ocazionat de anunţul încheierii studiului de fezabilitate pentru cea de-a doua etapă a Masterplanului de reabilitare a reţelelor de apă şi canalizare din judeţ început în perioada de programare precedentă.

„În toate comunităţile din Delta Dunării, cu excepţia localităţii Sfântu Gheorghe, se vor executa lucrări de extindere a reţelelor de apă, iar comuna Chilia Veche va avea şi sistem de canalizare, urmând să fie singura din Rezervaţie care beneficiază de aceste reţele. Staţia de epurare care va fi construită aici va utiliza ca materie primă stuful”, a afirmat directorul Caraman.

Alte staţii de filtrare a apei care vor fi realizate inclusiv în zona de terasă a judeţului Tulcea vor fi automate, cunoscută fiind lipsa forţei de muncă din judeţ, potrivit sursei. „Draftul acestui studiu de fezabilitate a fost depus la Ministerul Mediului, După ce vom primi acceptul ministerului, urmează să obţinem avizul Comisiei Jaspers şi apoi vom trece la întocmirea caietelor de sarcini şi la organizarea licitaţiilor pentru derularea lucrărilor”, a mai spus directorul societăţii Aquaserv SA.

În perioada 2007-2013, societatea Aquaserv SA a atras cea mai mare finanţare alocată României prin POS Mediu, respectiv circa 113 milioane de euro, cea mai mare finanţare europeană atrasă de vreo autoritate din România prin acest program operaţional. Suma a folosită pentru reabilitarea şi extinderea reţelelor şi apă şi apă uzată din municipiul Tulcea şi din oraşele Isaccea, Măcin şi Sulina, ultima localitate menţionată fiind singurul oraş din Delta Dunării.

Societatea Aquaserv SA a anunţat de mai mulţi ani că în perioada 2014-2020 vrea să reabiliteze 59 de kilometri de reţele de transport apă şi să extindă sistemul cu 74,5 kilometri, precum şi să reabiliteze 9 kilometri de conductă de apă uzată şi să extindă reţeaua de canalizare cu 140 de kilometri. Lucrările sunt finanţate prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020.

Primăria comunei Sfântu Gheorghe, Delta Dunării, a devenit anul trecut prima comună din România care are canalizare în sistem vacuum, potrivit primarului Valentin Sidorencu. Lucrările pentru realizarea sistemului de canalizare din singurul sat al comunei au început în anul 2014 şi au constat în realizarea unei reţele de canalizare de 12 kilometri, a căminelor aferente gospodăriilor, în reabilitarea staţiei de tratare a apelor uzate şi a staţiei de epurare a apelor uzate.

Proiectul a costat 4.314.328,08 euro şi a fost finanţat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei şi Guvernul României, Primăria comunei Sfântu Gheorghe alocând 960.000 de euro. AGERPRES