Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Arad a adoptat o hotărâre prin care se constată existenţa unei situaţii de urgenţă la nivelul a 13 unităţi administrativ-teritoriale din „Zona V” de salubrizare a judeţului, unde deşeurile nu au mai fost ridicate de la populaţie de cel puţin cinci săptămâni.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de Prefectura Arad la finalul şedinţei CJSU, măsura a fost luată pentru că ar exista pericolul afectării sănătăţii populaţiei şi din cauza poluării excesive a mediului generată de întreruperea colectării şi transportului deşeurilor menajere de către operatorul de salubrizare.

Şedinţa CJSU a avut loc la cererea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară – Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor (ADI-SIGD) Arad şi a Comisariatului Judeţean al Gărzii de Mediu, fiind dispuse „măsuri legale în regim de urgenţă pentru asigurarea continuităţii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor” prin delegarea temporară a operării către un operator autorizat, până la desemnarea printr-o procedură de achiziţii publice a unui nou operator.

„Până la delegarea temporară a operării către un operator autorizat, de către ADI-SIGD Arad, unităţile administrativ-teritoriale aflate în Zona V, membri ai asociaţiei, vor lua toate măsurile legale care se impun, în vederea evitării unor situaţii care să afecteze starea de sănătate a populaţiei şi poluarea excesivă a mediului, dar fără a afecta în vreun fel proiectul ‘Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Arad’. Toate U.A.T.-urile, membre ale Zonei V vor transporta deşeurile colectate prin mijloace proprii la Staţia de transfer Bârzava”, se arată în comunicat.

Situaţia de urgenţă, diferită de starea de urgenţă implementată de autorităţile naţionale, este definită la art. 2, lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă ca reprezentând „evenimente excepţionale, cu caracter nonmilitar, care ameninţă viaţa sau sănătatea persoanei, mediul înconjurător, valorile materiale şi culturale, iar pentru restabilirea stării de normalitate sunt necesare adoptarea de măsuri şi acţiuni urgente, alocarea de resurse specializate şi managementul unitar al forţelor şi mijloacelor implicate”.

Primăriile din „Zona V” afectate sunt Lipova, Bata, Bârzava, Birchiş, Conop, Ghioroc, Păuliş, Petriş, Săvârşin, Şiştarovăţ, Ususău, Vărădia de Mureş şi Zăbrani. Luni, aceste primării anunţau rezilierea contractului cu firma care ar fi trebuit să adune deşeurile de la populaţie.

Preşedintele ADI-SIGD Arad, Răzvan Cadar, declarase că operatorul nu şi-a respectat angajamentele asumate în contract. „Nu a respectat graficul de colectare a deşeurilor, iar în majoritatea localităţilor pe care le avea în responsabilitate nu au fost ridicate deşeurile de aproximativ cinci săptămâni”, afirmase Cadar. AGERPRES