“Sistemul ISO este o etapă preparatorie pentru realizarea acreditării spitalului”

cluj_institutulinimii.jpgDeclară Dr. Tudor Simionescu, Managerul Institutului Inimii din Cluj-Napoca, oferind informaţii despre modul în care a fost implementat Sistemul de Management al Calităţii în instituţia pe care o conduce.

Dr. Tudor Simionescu afirmă că a selecţionat compania DEKRA ca organism de certificare în baza bunei sale reputaţii, dar şi al ofertei financiare foarte competitive.

“Chiar la început de drum fiind, credem că sistemul de management al calităţii va reduce costurile non-calităţii. Deasemenea ştim că sistemul ISO este o etapă preparatorie pentru realizarea acreditării spitalului”, spune Managerul Institutului Inimii din Cluj-Napoca.

– Cât de necesară a devenit certificarea în sistem ISO pentru o insituţie românească cu profil medical în anul 2012?
– Spitalele sunt organizaţii cu activitate complexă, care prin multiple procese, care implică actori şi resurse variate, contribuie la atingerea stării de bine a pacienţilor. Necesitatea respectării unor standarde ale calităţii în activitatea medicală spitalicească este un obiectiv declarat în toate sistemele de sănătate. Activităţile profesionale, medicale şi de susţinere, sunt jalonate de ghiduri practice şi clinice. În diferite ţări există sisteme de acreditare a spitalelor care înglobează, pe lângă aspectele de management, şi cerinţe vizând competenţele profesionale. În România acreditarea spitalelor este declarată în lege dar implementarea este doar la nivel de deziderat.

– Ce companie aţi ales ca organism de certificare şi care au fost criteriile în luarea acestei decizii?

– Institutul Inimii din Cluj, spital universitar regional de urgenţă cu profil de cardiologie şi chirurgie cardiovasculară, care îşi propune să devină centru de excelenţă în domeniu, este unul dintre puţinele spitale din România care are implementat sistemul de management al calităţii ISO9001:2008. Am selecţionat DEKRA ca organism de certificare în baza bunei sale reputaţii (fapt dovedit de atitudinea suportivă şi profesionistă din decursul şi perioadele adiacente auditului de certificare) şi nu în ultimul rând datorită ofertei financiare competitive.

– Care sunt principalele beneficii ale implementării acestui sistem de menagement al calităţii?

– Sistemul ISO 9001 ne permite să evidenţiem cu claritate procesele din Institut, astfel încât activitatea să poate fi continuată indiferent de fluctuaţiile de resurse prin reacţii prompte şi documentate la (posibile) neconformităţi. Procedurile de sistem constituie trunchiul comun care reuneşte, într-un demers continuu, toate documentele care descriu şi ghidează activitatea managerială şi profesională în Institut.

Chiar la început de drum fiind, credem că sistemul de management al calităţii va reduce costurile non-calităţii. Deasemenea ştim că sistemul ISO este o etapă preparatorie pentru realizarea acreditării spitalului. Ne aşteptăm pe termen scurt la o creştere a satisfacţiei clienţilori externi care, în condiţiile libertăţii depline de alegere a furnizorilor de servicii medicale, să aleagă Institutul, în detrimentul altor centre de profil din ţară sau străinătate. Starea de confort a clienţilor interni , dată de un mediu de lucru bine organizat, este parte a creşterii calităţii în îngrijire şi tratament.

– Care sunt proiectele de viitor în această direcţie?

– Pentru viitor, ne propunem să dezvoltăm cultura organizaţională care să permită dezvoltarea sistemelor calităţii. În acest scop vom acorda o importanţă deosebită formării personalul, care va avea acces la instrumente adecvate pentru a se implica activ în completarea proceselor de ameliorare continuă a calităţii în Institut. Toate acestea pentru a răspunde misiunii noastre de a contribui la ameliorarea calităţii vieţii pacienţilor cardiovasculari de toate vârstele din România, prin oferirea de servicii medicale în concordanţă cu cele mai avansate cunoştinte şi practici medicale şi de îngrijire, în condiţii de siguranţă şi cu un grad de satisfacţie maxime pentru pacienţi, aparţinători şi angajaţi.