Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare a prezentat raport anual de activitate

La finele lunii ianuarie, sala de şedinţe a Consiliului Local Satu Mare a găzduit desfăşurarea conferinţei de presă având ca scop prezentarea Raportului anual 2009 al SPAS. Prin Raportul anual SPAS Satu Mare îşi face publice rezultatele activităţilor sale desfăşurate în comunitatea sătmăreană, respectând astfel principiul transparenţei din instituţiile publice.

Pentru Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare, 2009 a fost un an marcat de schimbările existente la nivel naţional, ajungându-se ca, la nivelul anumitor categorii de prestaţii sociale, numărul de beneficiari să se dubleze.

În cazul altor categorii de beneficiari s-a constatat că intervenţia reţelei sociale trebuie diversificată, deoarece resursele individuale sunt într-o continuă scădere. Pe întreg parcursul anului 2009, în centrul atenţiei s-au aflat beneficiarii de prestaţii şi servicii sociale acordate prin diversele compartimente, birouri şi centre din structura SPAS: Biroul Prestaţii Sociale; Compartimentul Protecţie Socială; Compartimentul Asistenţi Personali; Biroul Fond Locativ – Locuinţe Sociale; Centrul Creşe; Centrul Social de Urgenţă; Centrul Social de Servicii Medicale. Situaţia economică a deteminat o reducere a bugetului destinat programelor anuale desfăşurate de SPAS în comunitatea sătmăreană.

Reuşita anului a reprezentat-o recertificarea sistemului de managementul a calităţii în conformitate cu standardul de referinţă ISO 9001: 2000, respectiv obţinerea acreditării/reacreditării a zece servicii sociale. De asemenea, o altă realizare majoră se referă la dezvoltarea Centrului Creşe prin deschiderea mai multor grupe pentru copiii de vârstă antepreşcolară şi finalizarea cu succes a proiectului Centrului Social de Urgenţă care reprezintă un model de bune practici la nivel naţional.