Odata cu aderarea la Uniunea Europeana , Romania s-a angajat la indeplinirea unor capitole cuprinse in Tratatul de Aderare. In sfera serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare, pentru a acoperi o parte din masurile de conformare la standardele europene, Romania beneficiaza de fonduri de la Uniunea Europeana, respectiv Fonduri de Coeziune.
POS MEDIU este unul din cele sapte programe operationale elaborate in cadrul obiectivului „Convergenta” al Uniunii Europene,vizeaza proiectele care vor fi finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) si din Fondul de Coeziune (FC) POS.

Asistenta financiara acordata de aceste fonduri de coeziune acopera proiecte din sectorul calitatea apei, protectia apei impotriva dezastrelor naturale si calitatea aerului, printre axele prioritare pentru POS MEDIU regasindu-se si Axa prioritara 1- Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata.

Investitiile finantate prin Fondul de Coeziune in sectorul de apa si de apa uzata preconizate a se realiza cuprind extinderea/modernizarea retelelor de apa si canalizare, construirea/modernizarea de statii de epurare si facilitarea de tratare a namolurilor. Pentru accesarea acestor fonduri trebuiesc indeplinite unele conditii ce se regasesc in Programul Operational Sectorial de Mediu, program prin intermediul caruia se gestioneaza aceste fonduri.

In sfera serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare, regionalizarea asa cum este definita prin POS Mediu poate fi realizata prin crearea sau dezvoltarea unui model institutional la nivel regional,ce are ca scop prestarea serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare de catre un singur operator,folosind resurse si facilitati comune pentru a realiza activitatea in conditii de eficienta economica si operationala.

Infiintarea operatorului regional se va realiza in conformitate cu prevederile Legii societatilor comerciale nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, oferind urmatoarele avantaje in operarea serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare:

– imbunatatirea calitatii serviciilor furnizate si a relatiei cu clientii;

– cresterea capacitatii de pregatire si implementarea proiectelor de investitii precum si a capabilitatilor de negociere a finantarilor cu organismele interne si externe de finantare;

– conservarea resurselor prin reducerea risipei de apa,protectia surselor de apa si minimizarea investitiilor prin furnizarea serviciilor la nivel regional;

– desfasurarea activitatii prin folosirea instrumentelor moderne si eficiente de management de catre o singura entitate;

– inregistrarea unor economii cu impact asupra eficientizarii anumitor categorii de costuri.

Potrivit prevederilor Legii nr.241/2006, calitatea de operatori ce presteaza/furnizeaza serviciile de alimentare cu apa si de canalizare o au cei care asigura functionarea, gestionarea, administrarea si exploatarea sistemelor de alimentarea cu apa si de canalizare aferente serviciului si care isi desfasoara activitatea pe baza unei licente eliberata de autoritatea de reglementare in domeniu.

Municipiul Adjud este membru in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Vranceaqua”

Romania, prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana si-a asumat obligatii care implica investitii importante in infrastructura aferenta serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare pana in anul 2015, pentru un numar de 263 de aglomerari urbane cu un echivalent