Camera Deputaţilor a adoptat un proiect de lege care prevede ca serviciile de administrare a domeniului public şi privat să aibă ca obiect de activitate şi posibilitatea de construire, modernizare, exploatare şi întreţinere a construcţiilor civile şi industriale pentru locurile de agrement.

Proiectul de lege modifică în acest sens art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local introducându-se ca obiect de activitate, în cadrul serviciilor de administrare a domeniului public şi privat, a posibilităţii de construire, modernizare, exploatare şi întreţinere a construcţiilor civile şi industriale pentru locurile de agrement.

În acest sens, proiectul prevede că serviciile de administrare a domeniului public şi privat, destinate satisfacerii unor nevoi ale comunităţilor locale, care contribuie la ridicarea gradului de civilizaţie şi confort al acestora, grupează activităţi edilitar-gospodăreşti şi acţiuni de utilitate şi interes public local având ca obiect, printre altele, şi „construirea, modernizarea, exploatarea şi întreţinerea străzilor, drumurilor, podurilor, viaductelor, a pasajelor rutiere şi pietonale, subterane şi supraterane, a construcţiilor civile şi industriale pentru locuri de agrement”.

În ordonanţa actuală, în obiectul de activitate a acestor servicii nu este cuprinsă construirea, modernizarea şi exploatarea construcţiilor civile şi industriale pentru locuri de agrement.

Scopul acestei propuneri de modificare este de „a putea veni în sprijinul comunităţilor locale, precum şi pentru a putea acorda posibilitatea unităţilor administrativ-teritoriale de a accelera o serie de procese care, în prezent, sunt întârziate de procedurile prevăzute de legislaţia care reglementează domeniul achiziţiilor publice şi al concesiunii de lucrări şi servicii, precum şi pentru a clarifica competenţele şi responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice locale cu privire la administrarea domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale”, au arătat iniţiatorii proiectului, în expunerea de motive.

Camera Deputaţilor este for decizional în acest caz. AGERPRES