Senatul aprobă proiectul legii funcţionarilor publici, ce remediază efectele ordonanţelor neconstituţionale

Plenul Senatului a aprobat, luni, proiectul de lege al Guvernului de modificare a Statutului funcţionarilor publici, adoptat în urma declarării ca neconstituţionale a ordonanţelor de urgenţă 37/2009 şi 105/2009.

Ministrul Administraţiei şi Internelor, Vasile Blaga, a susţinut, în faţa plenului, modificările propuse prin proiectul legislativ pentru remedierea aspectelor declarate neconstituţionale de Curtea Constituţională, arătând că acestea vizează, în primul rând, revenirea la denumirea de director şi director adjunct pentru funcţiile de conducere de natură contractuală de director coordonator şi de director coordonator adjunct la serviciile deconcertate.

De asemenea, potrivit lui Blaga, proiectul Guvernului vizează atribuirea competenţelor de organizare a concursurilor pentru ocuparea funcţiei publice autorităţilor şi instituţiilor publice în al căror stat de funcţie se află funcţia publică de conducere sau de execuţie, urmând ca la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) să se organizeze numai examenele pentru ocuparea funcţiilor de director şi de secretar al Consiliului Local. Ministrul Administraţiei şi Internelor a arătat că proiectul legislativ reglementează dreptul ANFP de a suspenda organizarea şi desfăşurarea unui concurs la un examen, dacă se constată că nu au fost îndeplinite condiţiile legale.

Proiectul de lege mai stabileşte reguli procedurale pentru detaşarea, transferul şi exercitarea cu caracter temporar a funcţiilor publice corespunzătoare categoriilor înalţilor funcţionari publici şi funcţionarilor publici cu regim special şi limitează situaţiile în care este nevoie de avizul ANFP privind funcţiile publice. Nu în ultimul rând, conform lui Vasile Blaga, noua lege va reglementa excepţia potrivit căreia, în 2010, “intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici se poate realiza pe orice funcţie publică vacantă corespunzătoare categoriei”.

Preşedintele Comisiei de administraţie publică, democrat-liberalul Petru Filip, a arătat că membrii comisiei au dat raport de admitere proiectului legislativ considerând că “în felul acesta se pune cât de cât ordine în ceea ce înseamnă toată discuţia legată atât de ordonanţa 37 cât şi de ordonanţa 105”. Senatul a adoptat proiectul de lege în calitate de primă cameră sesizată, cu 69 de voturi pentru, 44 împotrivă şi o abţinere. AGERPRES