Senatul a adoptat tacit, luni, propunerea legislativă care prevede ca orice angajator să acorde salariaţilor tichete pentru carte în valoare de 100 euro pe an calendaristic.

Propunerea de lege, care modifică Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, a fost iniţiată de deputaţii PSD Adrian Năstase şi Victor Socaciu, care îşi propun să încurajeze cultura.

‘Fiecare cetăţean trebuie să beneficieze de acces neîngrădit la cultura scrisă şi trebuie să oferim fiecăruia posibilitatea de a cunoaşte nemijlocit scrierile care îi sunt necesare profesiei sau nevoilor proprii de informare. Iniţiativele care pot încuraja populaţia să citească, să se apropie de universul cărţilor, prezintă avantaje pentru educaţia şi nivelul de cultură al fiecărui cetăţean, atrăgând după sine un avantaj direct şi pentru finanţele publice, sub forma unor valori adăugate din amplificarea circuitului editorial’, susţin iniţiatorii în expunerea de motive a propunerii de lege.

Iniţiatorii consideră că accesul românilor la producţiile editoriale este mult redus, comparativ cu alte state europene.

Tichetele pentru carte pot fi utilizate pe o perioadă de un an, începând de la data emiterii, pentru finanţarea costurilor de achiziţie a cărţilor, indiferent de domeniu, profil ori tematică. Tichetele pentru carte vor avea acelaşi statut fiscal ca tichetele de masă şi vor avea valoare anuală egală cu echivalentul a 100 euro pentru un salariat.

‘Prin introducerea tichetelor pentru carte, statul român intervine printr-o măsură legislativă perfect compatibilă cu practicile identice din alte state membre ale UE, atât în favoarea angajatului, căruia îi cresc veniturile reale, cât şi în favoarea angajatorului, care are posibilitatea şi este stimulat să acorde angajaţilor, alături de salariu, facilitatea unui acces liber la cultura scrisă, în particular la producţia de carte’, se mai arată în expunerea de motive.

Legea are un caracter ordinar, iar Senatul este prima Cameră sesizată în acest caz, urmând ca propunerea de lege să fie transmisă Camerei Deputaţilor, în forma iniţiatorilor. AGERPRES