Senatul a adoptat, pe 22 noiembrie, propunerea legislativă iniţiată de un grup de parlamentari de la USR prin care se permite unităţilor administrativ-teritoriale (UAT) să obţină împrumuturi din Trezorerie pentru plata facturilor la energie în această iarnă. Au fost înregistrate 125 de voturi ‘pentru’ şi o abţinere.

Propunerea legislativă instituie o derogare de la Legea finanţelor publice locale 273/2006 şi de la OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice, astfel încât unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot solicita în anii 2021-2022 contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent al Trezoreriei Statului, în limita sumei de un miliard de lei, în anumite condiţii de stabilire a dobânzii, a perioadei de rambursare şi a limitei de îndatorare.

Împrumuturile vor fi utilizate pentru asigurarea funcţionării sistemului centralizat de furnizare a energiei termice, respectiv pentru plata facturilor restante şi acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului de termoficare.

Documentele în baza cărora se acordă împrumuturile, mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice locale vor fi stabilite prin ordin al ministrului Finanţelor.

Propunerea legislativă va fi dezbătută de Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz. AGERPRES