senat3.jpgSenatul a adoptat, în şedinţa de luni, iniţiativa legislativă a lui Andrei Volosevici, potrivit căreia prefectul poate verifica măsurile luate de preşedintele Consiliului Judeţean, precum şi pe cele întreprinse în baza delegării atribuţiilor de către şeful CJ sau primar.

Propunerea legislativă completează Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului (art.19, alin.1, litera e), în sensul că prefectul „verifică legalitatea actelor administrative ale Consiliului Judeţean, Consiliului Local, ale preşedintelui CJ sau ale primarului”.

„Prefectul poate verifica măsurile întreprinse de primar sau de preşedintele Consiliului Judeţean în calitatea lor de reprezentanţi ai statului în unitatea administrativ-teritorială, precum şi măsurile întreprinse în baza delegării respectivelor atribuţii ale acestora şi poate sesiza organele competente în vederea stabilirii măsurilor necesare, în condiţiile legii”, se mai arată în textul propunerii legislative care modifică, astfel, şi art. 20, alin.1, litera e) al Legii nr. 340/2004.

Propunerea senatorului independent viza şi modificarea Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, însă Comisiile sesizate pe fond – Comisia juridică şi cea pentru administraţie din Senat – au respins, printr-un amendament, propunerea de introducere a unui nou alineat (4′) articolului 115, care ar fi prevăzut că „dispoziţiile preşedintelui Consiliului Judeţean se comunică în mod obligatoriu prefectului judeţului în cel mult cinci zile lucrătoare de la semnarea lor”.

Tot printr-un amendament, Comisiile de specialitate au completat alineatul 7 al art. 115 din Legea nr. 215/2001, în sensul că „dispoziţiile primarului, dispoziţiile preşedintelui Consiliului Judeţean, hotărârile Consiliului Local şi hotărârile Consiliului Judeţean sunt supuse controlului de legalitate al prefectului în condiţiile legii care îi reglementează activitatea”. Plenul Senatului a adoptat atât raportul Comisiilor cu amendamentele formulate, cât şi propunerea de lege.

În calitate de Cameră decizională în acest caz, Senatul a adoptat iniţiativa cu 107 voturi „pentru”, nouă voturi „împotrivă” şi o abţinere. AGERPRES