Joi, 11 noiembrie, la Bistriţa, s-a desfăşurat seminarul “Combaterea violenţei în şcoli – o mai bună comunicare între şcoală, copii şi părinţi”, ce a adus împreună reprezentanţi ai presei, ai instituţiilor şi autorităţilor locale, alături de manageri şcolari, profesori, elevi, psihologi sau consilieri şcolari din unităţile de învăţământ liceal.

Întâlnirea a fost construită ca o platformă de comunicare între instituţiile care pot influenţa decisiv demersurile de prevenire şi combatere a violenţei şcolare, oferind în acelaşi timp oportunitatea unei discuţii specializate, dar interactive, privind aspecte esenţiale ale conceptului de violenţă şcolară. Seminarul face parte din activităţile propuse de proiectul “Tinerii împotriva violenţei” şi este organizat de către Agenţia OSC – partener strategic în cadrul acestui proiect, alături de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (M.E.C.T.S.), Institutul de Ştiinţe al Educaţiei şi Organizaţia „Salvaţi Copiii”.Seminarul a trasat pentru început, cadrul general al proiectului “Tinerii împotriva violenţei”: obiectivele şi principalele activităţi prin care se doreşte dezvoltarea unor structuri de informare, formare, monitorizare şi comunicare la nivel regional/ naţional, pentru prevenirea pe termen lung a fenomenelor de violenţă şcolară.

Luciana Sidor, psiholog consilier în cadrul Centrului Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică (C.J.A.P.) Bistriţa Năsăud şi psiholog consultant în cadrul seminarului, a deschis discuţia abordând pentru început informaţii statistice relevante şi a ridicat problema contextului social autohton, care prin mentalităţile şi atitudinile promovate, creează premisele pentru perpetuarea violenţei. Ideea va fi de altfel reluată şi la finalul prezentării, prin intermediul unui scurt metraj care a ilustrat influenţa nefastă a unui mediu violent asupra copilului şi în esenţă, ideea că “Violenţa naşte violenţă”. A urmat apoi discuţia noţiunilor absolut necesare pentru înţelegerea, operaţionalizarea şi abordarea practică a manifestărilor de violenţă şcolară, oferindu-se permanent exemple concrete în care s-au analizat: tipul de violenţă, profilul victimei sau al agresorului, cauzele manifestărilor violente, posibile strategii de intervenţie etc. Strategiile prezentate au fost de asemenea ilustrate, prin acţiunile derulate de către C.J.A.P. Bistriţa Năsăud, pentru prevenirea şi combaterea violenţei şcolare: studii de cercetare psihologică, intervenţii de ameliorare a unei stări conflictuale, activităţi pro-active de stimulare a unor comportamente non-violente. În final, psihologul consultant a pus în discuţie câteva declaraţii anonime ale copiilor agresaţi, care au relevat încă o dată, consecinţele dramatice pe care aceştia le trăiesc în urma unor incidente foarte grave de violenţă şcolară.

Ovidiu Nuşfelean, profesor metodist la Casa Corpului Didactic Bistriţa Năsăud, a accentuat în alocuţiunea sa, posibile cauze şi modalităţi de abordare ale violenţei şcolare, aducând în prim plan aspectul distinct al diferenţei dintre generaţii, care se adânceşte tot mai mult la nivel axiologic, generând premisele pentru o scindare mai profundă.

Din partea Inspectoratului de Poliţie Judeţean (I.P.J.) Bistriţa Năsăud, Ofiţer specialist Paul Iacobescu, a prezentat statisticile existente la nivelul judeţului Bistriţa Năsăud şi a precizat că deşi incidentele foarte grave de violenţă şcolară sunt într-un număr foarte redus, există manifestări mai subtile de violenţă care trebuie luate în considerare şi prevenite. Un element care poate contribui decisiv la eficienţa activităţii de prevenţie o constituie deschiderea instituţiilor şi disponibilitatea lor de a comunica pro-activ între ele. În acest sens, seminarul oferă în opinia reprezentantului I.P.J. Bistriţa Năsăud, un cadru de interacţiune care ar trebui refăcut periodic, pentru a schimba rapid informţii legate de eficienţa poliţiştilor de proximitate, posibilităţile de implicare a elevilor în acţiuni ce urmăresc formarea unui comportament alternativ şi altele.

Georgeta Căşvan, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bistriţa Năsăud, a evidenţiat de asemenea necesitatea ca şcolile şi în special instituţiile de învăţământ liceal, să iniţieze de colaborarea cu I.J.J., întrucât există numeroase activităţi şi programe care au fost derulate cu succes şi despre care consideră că ar fi extrem de util să le implementeze în cât mai multe şcoli.

A doua parte a seminarului a fost concentrată pe dezbaterea “Ghidului de comunicare” – un material ce va fi elaborat în cadrul proiectului, cu scopul de a sprijini eficienţa demersurilor de comunicare intra – şi inter-instituţională, în vederea prevenirii şi combaterii violenţei şcolare. Discuţia derulată între participanţi a subliniat aspecte referitoare la modul în care ar trebui să comunice actorii instituţionali locali sau agenţii implicaţi direct în actul educativ (profesori, diriginţi, elevi, psihologi şcolari etc.) şi a propus maniere de acţiune concrete la nivelul instituţiei de învăţământ.