Institutul National de Administratie (INA) si Institutul European de Administratie Publica (EIPA) – Olanda au organizat seminarul international