Consiliul Local al Sectorului 4 a fost împuternicit să se asocieze cu Ministerul Transporturilor şi Metrorex în vederea realizării în comun a unor proiecte de regenerare urbană a zonelor din jurul staţiilor de metrou.

Un proiect de hotărâre în acest sens a fost aprobat în şedinţa de pe 30 martie a Consiliului General al Capitalei.

Potrivit referatului de aprobare, scopul principal al asocierii îl reprezintă creşterea gradului de siguranţă pentru participanţii la transportul cu metroul şi a circulaţiei pietonale şi rutiere din zonele adiacente prin crearea de noi căi de acces, pasaje pietonale subterane de legătură, modernizarea/reconfigurarea zonelor interioare şi exterioare ale staţiilor de metrou sau alte tipuri de intervenţii necesare în urma elaborării documentaţiilor tehnice.

Staţiile de metrou care fac obiectul asocierii sunt cele de pe raza Sectroului 4: Piaţa Unirii, Tineretului, Timpuri Noi, Eroii Revoluţiei, Constantin Brâncoveanu, Piaţa Sudului, Apărătorii Patriei, Dimitrie Leonida, Berceni.

Conform protocolului, Sectorul 4 va fi lider de asociere pentru derularea procedurilor de achiziţie publică şi atribuirea contractelor de prestări servicii, elaborare documentaţii tehnico-economice, execuţie de lucrări.

Finanţarea activităţilor se va realiza din bugetul local al Sectorului 4. Totodată, părţile vor efectua demersuri pentru accesarea unor surse de finanţare rambursabile şi/sau nerambursabile.

Noua infrastructură dezvoltată aferentă staţiilor de metrou va intra în proprietatea publică a statului şi se va atribui în concesiunea Metrorex, pe bază de contract încheiat cu Ministerul Transporturilor. AGERPRES