Consiliul Local Sector 3 a aprobat depunerea proiectului „Sisteme inteligente de management urban” în vederea obţinerii finanţării prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

Valoarea maximă eligibilă a proiectului este de 10,3 milioane lei exclusiv TVA.

Proiectul vizează dezvoltarea unui sistem integrat care să permită accesul la toate straturile de informaţii geospaţiale relevante, incluzând: urbanism, reţele edilitare, spaţii verzi, servicii publice, lucrări edilitare, situaţii de urgenţă, reclamaţii, siguranţă publică.

„Scopul este de a obţine o hartă unică, dezvoltată special pentru beneficiar, superioară din punct de vedere al informaţiilor faţă de cele existente, peste care să se poată implementa diferite module noi, dar şi să permită conectarea tuturor serviciilor şi software-urilor existente în cadrul instituţiei care necesită conectarea la o hartă. Astfel va exista o singură hartă inteligentă a sectorului disponibilă pentru toate departamentele, precum şi pentru cetăţeni, cu diferite informaţii din diferite domenii de interes public”, conform notei de fundamentare.

Sistemul trebuie să integreze toate serviciile interne relevante ale administraţiei publice locale, dar şi informaţii puse la dispoziţie de alţi actori precum: administraţia municipiului, furnizori de utilităţi, ANCP, organisme abilitate în domeniul siguranţei publice.

„Aplicaţia informatică de tip GIS va trebui să permită accesarea în timp real a bazelor de date cu referinţă geografică, oferind astfel o exploatare optimă a datelor, în scopul obţinerii unei hărţi inteligente, care să satisfacă pe deplin cerinţele existente ale utilizatorului. Dacă baza de date este completată cu date economice, juridice şi descriptive, PUZ, PUG etc., devine unul dintre cele mai importante sisteme informaţionale la dispoziţia autorităţii”, prevede referatul de aprobare.

Totodată, proiectul vizează şi montarea a 44 de staţii de reîncărcare electrice pentru maşini. Mai exact, conform prevederilor Ghidului de finanţare, pentru toate tipurile de solicitanţi, la orice proiect depus în cadrul acestui apel din PNRR este prevăzută automat o alocare suplimentară pentru staţii de reîncărcare destinate vehiculelor electrice. În Sectorul 3 există în prezent 28 de astfel de staţii. AGERPRES